Kan skola och sjukvård samarbeta?

SKOLAN. Noterar att Östnytt i Sörmland rapporterar att region Sörmland ska satsa på neurologiska hinder som finns hos barn och elever samt vuxna. Det gläder mig, då lärare ser de här funktionshinder varje dag som beslutsfattare värjer sig när frågan dyker upp.

Det blir ju ett osynligt lidande för de som lider av autismspektrum som påverkar nära relationer. När besvikelsen över misslyckanden spridit som ett berg så leder det även till ökat självmordsantal bland patienter.

Även de med neurologiska livslånga funktionshinder behöver fokusera på det som de lyckas med. Deras hinder behöver ersättas till mål.

Det sjukvården kan hjälpa med är just pedagogiken och öka förståelsen, men framför allt behöver många av de neurologiska barnen också få uppleva att de klarar av skolan, att de klarar av nära relationer, att de klarar av att vara duktiga barn, att de klarar av att ha en plats i samhället och känna sig älskade och uppskattade för dem de är.

Just tidiga insatser är viktigt. Små grupper är också önskvärt då de distraheras lätt av olika saker. Om åtgärder inte sätts in blir de med neurologiska hinder likt Ior:

Nu har ju landstinget Sörmland och Nyköpings kommun ett samarbetsavtal, där två s-märkta politiker båda är lärare med politiskt intresse, så svårighetsgraden att bedriva pedagogiskt samarbete borde vara öppen, då relationsarbetet även ligger i linje med Vård för Pengars ambitioner.

Fast, jag brukar säga så här, om äkta socialdemokraterna inte gör det så händer ingenting.

Problemet är att alla elever ska vara i klassrummen. Vad jag upptäckte var att de elever med neurologiska hinder visserligen längtade tillbaka till stora klassrummet, men när de fick pedagogiska utmaningar på deras nivå så tog revanschsuget överhanden.

Ja, de vill ju också lyckas i skolan. Bara att den positiva delen av skolan behöver komma dem först till del.

Det tråkiga är att när stigmatiseringskarusellen väl är igång är den svår att stoppa eftersom det har satts i system med en stigmatiserande pedagogik. Därför bör det pedagogiska arbetet vara mer positivt förstärkande för att stärka elevernas självkänsla och självkännedom som ofta går hand i hand.

Därför behövs det mer av tvärvetenskap där olika samhällsperspektiv kan ge utbildning och vård på en och samma gång.