Att ha ett bra försvar är aldrig försent

Idag, tisdagen den 14 maj 2019, presenterade försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow försvarsuppgörelsens slutrapport som är mycket omfattande och lämnades till regering.

Det är dock mycket svepande mål om att Sverige ska gå med i Nato från Alan Wikman (L), Karin Enström (M) m.fl och Mikael Oscarsson (KD) önskar.

Inriktningen mot USA är given från 1944, då det stod klart att Tyskland förlorat och svensk näringsliv behövde räddas för att inte tvingas betala krigsskulder till USA och Sovjet.

Därefter har världen mellan USA och Ryssland varit i ständig dragkamp om två starka intressen.

Frågan nu är om 84 miljarder är för mycket?

När vi tänker på migrationspolitiken och hur mycket invandringen kostar och att ge dem bostad och arbete så är det väl ganska dumt att spela SD i händerna, som plockat upp kritiken på allvar.

Nej, överdriven humanism och minskad solidaritet med vårt eget folk är väl ganska dumt? Det spär på bilden att de utsatta områdena är muslimska och att polisen saknar suveränitet i området?

Nu ligger det mer i min finska bakgrund att vilja ha ett starkt försvar. Plus att den ska ha relevans och lära sig av konfliktområden i världen tillsammans med andra länder. Det är därför glädjande att samarbetet stärks med en brigad, vilket i svenska mått mätt är 5 600 man. Det här väcker naturligtvis ett försiktigt intresse från finskt håll.

Just att regeringen får vad den vill ha av industrin är något Björn von Sydow poängterar. Att det samarbetet tydliggörs.

Att socialdemokraterna ställer sig bakom detta är stort. Den ekonomiska ramen är fem miljarder årligen mellan 2022-2025 men det handlar om prioriteringar.

Att rapporten står till förfogande för alla och särskilt bloggar, poängterade Björn von Sydow.

Som sagt, det är inget val att ha ett försvar. Det kommer behövas i alla generationer. Om det handlar om människor försvinner och det behövs en organisation som fungerar. Eller skogsbränder på grund av klimatförändringarna.

Sedan så har ju president Donald Trump aviserat att de europeiska länderna behöver ta mer ekonomiskt ansvar för sin egen försvarspolitik. 2 procent av den statliga budgeten är önskvärt. Just oförutsägbarheten från president Trump är också en viktig faktor för en ökad försvarsbudget.

Rapporten är 249 sidor lång och innehåller mycket information som inte är så kända för allmänheten, men av någon anledning offentliggjorts för att få brett stöd i frågan.