Lägesbilden

SÖRMLAND. Idag publicerar polisen den hårt kritiserade lägesbilden över utsatta områden. Fast indelningen det rör sig mer om dålig, värre och värst: riskområde, utsatt område och särskilt utsatt område.

För Sörmlands del är det Eskilstuna: Lagersberg, Skiftinge och Fröslunda som hamnar bland de utsatta områdena, skriver SVT.

Från politiskt håll går det att diskutera angreppssättet. En ärlig bild gör det möjligt att se problemen och motverka dem.

Faktum är att de utsatta områdena också bidrar till extremism och terrorism som ISIS vilket gör att polisen känner sig maktlösa och militärpolisen måste kallas in.

Att utbilda föräldrar är viktigt. Då framför allt pappor så de delar på barnuppfostran. Varför ska de slippa undan ansvaret med barn? Just bristen på föräldrautbildning blir alarmerande när situationen är dålig.

När situationen blir värre har de kriminellas påverkan fått grepp om samhället och vid värst är den organiserad som ISIS och statsfinansierade terrorism.

SVT har bevakat presskonferensen från polisen.

60 är utsatta, 22 är särskilt utsatta. 2 områden är inte längre utsatta, 1 område är inte längre att betrakta som särskilt utsatta. Så finns det 1 nytt område som är utsatt.

Polisen ser nu positiva trender. Just nu handlar det om att döma de kriminella och få in dem i rättsprocessen. Där arbete skett har den negativa trenden brutits.

Barnuppfostran är återigen svaret här. Framför allt att våga sätta gränser till barnen. Att lära barnen grundläggande respekt är viktigt.

Mycket här handlar om kunskaper som behöver komma till godo för att stärka föräldrar i deras roller och lära dem att uppskatta att vara föräldrar.