Tvingas Nyköping höja skatten?

Idag är det kommunfullmäktige i Nyköping. SN:s journalist Annika Clemens bevakar händelseförloppet och skriver ned de viktigaste uttalandena och fångar dynamiken i fullmäktigesalen som kräver ett tränat politiskt åskådaröga för att hänga med i diskussionerna. Handlingarna finns också ute på Nyköping.se under demokrati och politik. Smått komiskt för den här gången är att Emma Fahlstedt (C) är kritisk på Twitter och inte i talarstolen.

Det som diskuteras flitigt är årsredovisningen, där lekmannarevisorerna riktar kritik kommunfullmäktige och ber de återkomma med lösningar till den 12 november 2019. Redovisningen är totalt 170 sidor lång.  Den kan dock sammanfattas i följande bild:

Det är naturligtvis ingen vacker bild. Försörjningsstödet har ökat och den intern kontroll brister främst i kommunstyrelsen men också i socialnämnden. Även missbruksvården saknar intern kontroll, vilket handlar om missbrukarna i staden. Här kan det ha att göra med att Stadsmissionen ligger i startgroparna för att etablera sig i Nyköping.

Här samverkar lokalsamhället om var Stadsmissionen ska ligga.  Med tanke på dess höga trovärdighet kommer den placeras lokalt. Just prisfrågan kommer diskuteras löpande över flera år och det är svårt att redovisa kostnaderna förrän samtliga parter har lagt sina sista kort. Att kommunen vill släppa in andra lokala aktörer tycker jag är unikt för det förtroende som finns mellan kommunen och de olika organisationerna och föreningarna.

Ett annat område är exploateringsverksamheten där det oftast klagas på bristande insyn från oppositionen där kommunen ingår affärer. Eftersom det affärsverksamheten är känslig till sin natur är det naturligt att den ligger under radar. Det blir ju tydligt när projektet är färdigt, vilket inte minst märks när Maison Forte investerar i bostäder i dess olika former på Brandholmen och Brandkärr.

Det finns ett revisionsrapport från 2014 från PwC som tar upp samma brister.

 

Fast en anmärkning för att gå 81 miljoner i back är väl att ta i? SKL flaggade senaste 13 maj för att flera kommuner kommer tvingas höga skatten. Här frågar Kent Pettersson (S) moderaterna om de vill höja skatten, vilket krävs om man vill ta ansvar. SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog säger till till SVT: ”Vi har ett högt tryck från en ökande befolkning. Antalet personer över 80 år räknas öka med 47 procent de närmaste tio åren, vi kommer också att ha en snabb ökning av barn och unga samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder ökar långsamt med bara 5 procent.” (Min kursivering)

Om moderaterna ska ta ansvar för ekonomin så har de bidragit till skattesänkningar med decemberbudgeten på nationell nivå. I den slopades också bidragen till kulturskolan och stödet till flyktingar som tvingades gömma sig undan i ett halvår.

Då sade Stefan Löfven till SR: ”Det här leder till osäkerhet i samhället. Man fattar beslut om en budget som man inte vet effekterna av när beslutet tas”.

Vad vi vet idag är att de svagaste i samhället drabbas.

Anders Eberhardt (SD) reducerar samhällseffekterna till att ”siffertrixandet som har pågått i flera år” i SN.

Det är smått tråkigt att den enas död ska vara den andras bröd. Någon högre rättvisa borde eftersträvas i lagbundenheten och här har socialdemokraterna, centern och miljöpartiet landat rätt.

Nu slapp kommunstyrelsen en anmärkning från kommunfullmäktige med 30-28. Två röster saknades tills ersättare kom och tog deras platser. Mer dramatik en tisdagskväll går inte att finna i det annars lugna Nyköping.

Förhoppningen är naturligtvis till höstens budget där kommunerna hoppas få stöd av regeringen i det som blev eftersatt med ett år. Med centerpartiet och liberalerna som både bryr sig om flyktingar och de som är i behov av LSS har ett naturligt intresse av att stärka välfärden och hålla den på individuell nivå.

Epilog:
Nu konkurrerar inte den här sajten med SN. Skriver endast av purt intresse för lokalpolitik och socialdemokraterna i synnerhet. Förhoppningen är att den gamla påverkansgraden har tvättats bort tillräckligt.