Anhöriginvandring – för barn och kvinnor

Det går inte en dag utan att diskussionen om anhöriginvandring får kritik. Det diskuteras problem med integration hos moderat håll. Ungefär som om barn förstår vad ett arbete är, att de inte tycker om sitt eget språk eller kulturen – utanför det egna hemmet.

Var finns barnperspektivet hos kritikerna? Det är barnen som skapar föräldrarna och varje dag utan sin mor eller far är mer eller mindre ett trauma. De går att avhjälpas om behoven av förebilder blir mättade i tid.

Något måste vara fel i humanismen. I empatin och förståelsen. I människokärleken. Hur enkelspåriga får de egentligen vara?

Det värsta barn vet är stängda, kalla och distanserade föräldrar helt avsaknad av naturliga föräldradrag.

Men frågan återstår – vems ansvar är integrationen? För föräldrarna?

Det går att ställa krav i kulturen. Först och främst behövs det en tydlig ledning. En tydlig inkludering men också tydliga krav och önskemål.

Stefan Löfven har sagt att de föreningar som inte lever upp till demokratiska krav kommer inte få något bidrag. I Nyköping kunde det skett men kommunen hade stort tålamod med svaren.

Även de som förtrycker kvinnor och tvingar dem att anpassa sig till sin egen utplåning kommer heller inte att bli accepterade.

Problemen finns naturligtvis nära i vardagen. Två agendor är inte ovanligt och skolorna spelar med förtryckarna och de starka.

Kravet för integrationen måste vara äkta, ärligt och stabilt. Hellre något lite som är bra än att allt är falskt och utåt sett perfekt, men när dörren till hemmet stängs fortsätter förtrycket.

Nåväl, integrationen ska utgå från människors äkta intresse att anpassa sig till Sverige och äkta intresse att vilja göra samhällsnytta och bygga upp vår välfärd.

Inte riva ner eller förstöra. Elda eller sprida hat som leder till krig. Kärleken är trots allt större än rättvisan, även om en del vill ständigt utmana den för andra syften.

Epilog

Frida Hyvönen har skrivit visan ”Kvinnor och barn” och utfört den i ganska tungt vemod vilket avspeglar dagens tunga ämne.