Kartläggningen av virusets spridning alltmer viktigt

Det börjar bli tydligt hur olika regioner vacklar kring sekretessen om hur covid-19 sprider sig i samhället. I västra Götalandsregionen finns det ett fyrtiotal äldreboenden som är smittade men någon kartläggning har undvikits.

Samtidigt är medvetenheten större att testa vilka som arbetar inom äldrevården för att få klarhet kring smittspridningen.

Med tanke på hur snabbt viruset sprider sig. Ungefär som den där ramsan som där 1 blir 2, 2 blir 4, 4 blir 8, 8 blir 16, 16 blir 32 och så vidare.

Den matematiska utmaningen här är om 85 procent av befolkningen hörsammar rekommendationerna och spridningen blir reducerad till en takt på 15 procent, 10 eller 5 procent beroende på hur duktiga svenskarna är på att hörsamma sina myndigheter som vaktar över deras liv.

I Sörmland saknas det tillräckligt med metoder att mäta, vilket gör att kommunerna som sköter äldrevården halkar efter. För att inte sprida skräck bland smittade har vårdarna ingen skyddsutrustning.

Frågan är om ansiktsmask räcker. Allt blir ju kontaminerat när de som vårdar en svårt sjuk äldre. Slemmet som drabbar 30 procent av de sjuka är bland det värsta, enligt de som jag talat med som jag låter vara anonyma. Ja, det var så smittan spred sig på sjukhusen i Stockholm.

Bristen på samordning är fundamental. Här fungerar varken regering, regioner eller kommuner när viruset attackerar samhället.

Att här börja kräva ansvar är snudden på idiotiskt. I rädslan för att peka ut patienter har region Sörmland största sekretessen. Västra Götalandsregionen ”vet inte” vilket troligtvis är sant då de aldrig har kartlagt hur många äldreboenden som finns i regionen.

Exempelvis vet de i Stockholm att de på Järvafältet är hårt drabbade av viruset på grund av trångboddhet och gemenskap över generationsgränserna.

Fast de i västra Götalandsregionen vet inte om Bergsjön, Biskopsgården, Gårdsten, Hjällbo, Hammarkullen och Lövgärdet är särskilt utsatt för coronaviruset.

För journalisterna är det svårt att rapportera då det saknas nationella riktlinjer för hur sekretessen ska tolkas, vilket faller under socialdepartementet och socialminister Lena Hallengren.

Nu får Folkhälsomyndigheten rapporterna från regionen om antal smittade uppdateras senast kl.14 varje dag och ger en siffra, men mörkertalet är stort. Den regionala siffran återges på c19.se och den nationella siffran på antal smittade och döda på Hopkins. C19.se uppdaterar antalet döda snabbast.

Den stora frågan är om vi kan mobilisera tillräckligt med skyddsrustning, men också om vilken myndighet ska sköta kartläggningen av viruset, plus att ju mer tiden går kommer möjligheterna att växa för att ett fungerande vaccin kan börja masstillverkas.

En viss beredskap behövs ju för det också.

För att kartlägga virusets framfart kan försvarsmakten få uppgiften. Alternativt polisen.

Då för att avlasta sjukvården. Meningen är ju inte att de ska rulla tummarna när brottsligheten sjunker drastiskt på grund av restriktionerna.

Även appar som varnar om en smittad finns i närheten blir nödvändigt. Om en smittad går på restaurang kommer alla som sitter där kunna avgöra själva vilken risk de vill ta.

Ett sådant initiativ kan endast regeringen ta.