En historisk budget

Igår presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens budget. Det finns även presentationsbilder från den historiskt generösa presskonferensen.

Taket höjs med 350 miljarder och det blir betydligt högre levnadsstandard för de som blir arbetslösa nu liksom de som varit det under längre tid, var något Magdalena Andersson (S) kunde förmedla.

Att samtliga partier i opposition står bakom säger något om kraften i coronavirusets framfart i samhället som utgår från ett pessimistiskt ekonomiskt utgångsläge där BNP backar enormt.

Det står bjärt i kontrast till Folkhälsomyndigheten som försöker hålla god ton – då framför allt försiktigt i smittspridningen. Det är främst i strategin att plana ner kurvan som de ser sin viktigaste roll.

Trots att det dött 1 223 personer i Covid-19 enligt c19.se som uppdaterar läget snabbast från regionernas hemsidor.

Det stora med regeringens budget är att en miljard läggs ner på testning av covid-19. Här tänker jag på de som arbetar på äldreboenden där osäkerheten kring smittspridningen är stor.

Med tanke på att personalen saknar munskydd och tvättar smittade äldre utan andningsskydd och särskilda skyddskläder. Efter det besöket de en annan icke-smittad äldre och viruset följer med kläder, utanpå visir och så vidare.

Mycket av det här har anmälts till IVO, men om de ska kontrollera platserna finns risken för att deras personal blir smittade. Hälsomyndigheter anser att det handlar om ”utbildning av kommuner”.

I region Sörmland har man hyrt särskilda containers som kyler de avlidna. Idag är det också vanligt att avlidna inte har några anhöriga som kommer på deras begravning. Att använda ishockeyrinken är än så länge uteslutet.

Att a-kassan höjs till mer normala nivåer återger också förtroendet för Försäkringskassan. Samtidigt var debatten i riksdagen smått annorlunda där oppositionen ville ha mer till företagare.

En generös a-kassa som dämpar fallet för de med stora lån är inte mer än rätt. Det borde räcka för de flestas privatekonomi.

Att det gäller samtliga är socialdemokratisk politik. Något som många avhoppare fått se hur Ernst Wigforss (1881-1977) gått i stöpet: ”Om den borgerliga samhällsordningen är i fara, är det därför att den icke tillfredsställer människornas krav på äganderätt.

Om socialdemokratin är ett hot mot den borgerliga samhällsordningen är det därför, att Socialdemokratin vill att alla skall äga något.”

Under finanskrisen var det främst de som tagit stora banklån som fick enorma ekonomiska lättnader där finansdepartementet.

Annat var det med de som blev arbetslösa. De fick ingenting, vilket säger något om dåvarande finansminister Anders Borgs (M) synsätt om äganderätt och begränsat synsätt på att ”alla ska äga något”. Det var främst höginkomsttagare med bostadsrätter i Stockholm som fick direkta lättnader, vilket passade med de tjänstemän som jobbade på finansdepartementet vilka hade köpt lägenheter i attraktiva delar på Södermalm.

Hela den infekterade debatten är som bortblåst.

I det här sammanhanget känns Magdalena Anderssons ord rättvisa. Orden får helt plötsligt betydelse och valör med tanke på den cynism som rådigt under arbetsmarknadspolitiken och finanspolitiken.

Anledningen är att coronaviruset drabbar alla – men främst höginkomsttagare.

För deltidsanställda blir högre ersättning i a-kassan också bättre, vilket gäller mängder av vikarier inom förskolan och äldrevården som tvingas vara hemma på grund av minsta symtom.

De är ju hjältarna som offrar sig blint för det dödliga viruset.

Lägg till att de som vårdat äldre blivit smittade själva och fått ta större risker än sjukvården. Det här är knappast lika röststarka grupper som sjuksköterskor eller läkare.

De har helt enkelt inte haft råd att stanna hemma – annars har inte hyran blivit betald. Eller semesterresan som blev köpt på kredit. De har fått pussla ihop ekonomin, vilket Arbetsförmedlingens tjänstemän tjatat på regeringen i tiotal år.

Det begränsade bidragssystemet har kostat många äldre livet.

För socialdemokraterna kommer coronakrisen vara en stor möjlighet att visa vem som byggde upp Sverige. Ja, coronakrisen kommer troligtvis vara varaktig och slutsatserna starka för att övertyga nästa generation om vad som händer när privatiseringen slår fel.

Därför behövs en varaktig solidaritet.

Det är främst när vi kan genomföra generella tester, har ett vaccin på plats som kommit alla till del som vi kan gå säkra ur striden.

Fram tiess får vi nog vänja oss vid höga dödstal.