Löfven toppar förtroendeligan i brinnande coronatider

Vid sidan av en historisk budget har Stefan Löfven tornat upp till toppen från i förtroendemätning mellan partiledare. Aftonbladet/Demoskop:

Frågan på hur länge förtroendet kommer vara så högt för Stefan Löfven handlar i högsta grad om hur kloka valen kommer vara under pågående coronakris.

Att vårbudgeten riktar in sig på de som arbetar med de äldre i kommunerna där de svåraste drabbade finns, den sämsta utrustningen och de sämsta lönerna och de sämsta arbetsvillkoren, säger något om hur viktigt det är att regeringen griper in ekonomiskt, men också kraftfullt via IVO, som ska granska villkoren.

Bristen på skyddsutrustning bland de smittade och hur kommuner agerar tanklöst om coronavirusets fara för liv. I princip är det oförlåtligt, eftersom de som fattar beslut inte står själva på golvet.

Här är det det verkligen fara för liv och senfärdigheten är ett stort bekymmer. Att för några veckor sedan se någon hosta och kvävas till döds är verkligen inget positivt.

SN.se vägrar konsekvent att rapportera om oegentligheterna och bristerna inom vården, vilket säger något om lokalpressen saknar kunskaper och vågar inte granska makten.

I Stockholm på Karolinska skedde det snabbt. Här riktades blickarna mot arbetsgivaren som tog ett historiskt beslut att förbereda sig för det värsta, men hoppas på det bästa.

Nu säger det sig självt att bristen på akademisk sjukvårdspersonal i kommunen är ett stort bekymmer. Inga läkare eller sjuksköterskor kunde slå larm.

Istället finns det tjänstemän som är rädda om sina karriärer och troligtvis rädda för kritik. De är på sin höjd socionomer som strävar efter likvärdighet där syftet inte är att skrämma de äldre.

De är inte skolade i statlig krispolitik där sanningen ska styra.

På sätt och vis är det sant att barn i skolan och äldre i äldreomsorgen bäst faller under den kommunala paraplyet.

I tider av kris i skolan och äldreomsorgen är det lätt att ropa på statlig hjälp. Så förhoppningen är att IVO kommer skapa klarhet bland personal som är rädda.

I Sörmland är det oklart om döda räknas in från äldreboenden. I Nyköping är det flera äldre som dött i corona på äldreboenden utan att SN rapporterat.

Hoppas det statliga stödet ger SN mer mod.

Ernst Wigforss sa i Provisoriska Utopier (1958): ”Vilka öden folken, om de får leva, kommer att gå till mötes eller vilka erfarenheter människorna kommer att göra om sig själva och om världen, är visserligen fördolt, men nog är det rimligt att tro, att det nya också ger upphov till växlande och stridiga värderingar.”

Hur region Sörmland hanterar stigande döda från äldrevården är oklart. Om de testas eller om de behandlas som vanligt. Här får jag återkomma.

Då har ambulanspersonal själva fått gå in i smitthärden efter att vårdpersonal vägrat av rädsla att bli smittade.

Det är möjligt att Stockholm är snabbast på räkna döda och bäst i världen. Fast Stockholm är dock inte hela Sverige, som Sveriges Radio vill göra gällande.