Stockholm är Sveriges Tjernobyl

Det är sannerligen intressanta tider. En kris blottar oftast bristerna i samhället, vilket inte minst gällde under finanskrisen 2008 och senast flyktingkrisen 2015.

Lador byggdes om till tillfälliga lägenheter som senare skulle bli extra utrymme för gäster som kom på besök. Allt bekostades av statliga medel som gick rakt i fickan hos de som redan ägde. Så här passar ett citat med Ernst Wigforss (1881-1977) in: ”Om den borgerliga samhällsordningen är i fara, är det därför att den inte tillfredsställer människornas krav på äganderätt.

Om socialdemokratin är ett hot mot den borgerliga samhällsordningen är det därför, att Socialdemokratin vill att alla ska äga något.

Samma melodi var det under finanskrisen. Samma personer som jobbade på finansdepartementet dag och natt hade själva tagit stora lån till centralt belägna bostadsrätter och såg till att staten betalade extra till dem med stora lån.

Så finurligt.

Hur går det då under coronakrisen? I kommunerna har äldrevården varit i fokus efter stark kritik om bristande rutiner för att stoppa smittspridningen. Kritiken nådde slutligen statsepidemiologen Anders Tegnell som sa att äldrevården var ett eftersatt område där behoven inte tillgodoseddes.

A-kassan står just nu under stor fokus. Fackföreningarna som läser regeringens propositioner mellan raderna vaskar fram två nyheter: tre månaders anställning istället för ett år och att grundbeloppet höjs från 365 kr per dag till 510 kr. Då mellan 13 april och 3 januari 2021.

Det är därför fackföreningar är bra. Där samlas de största kritikerna.

Istället för att höja permanent så höjs det tillfälligt – med livet som insats för de kvinnor som arbetar som timvikarier inom förskolan och äldrevården.

Det känns smått otacksamt. 

I 100 dagar, vilket motsvarar ungefär fyra och en halv månad får de som tjänar 33 000 i månaden 1 200kr. Regeringens ekonomer räknar alltså med att krisen definitivt är över 3 januari 2021 och kostnaderna täcks till slutet av augusti.

Låt oss återgå till Ernst Wigforss ord igen: ”Om socialdemokratin är ett hot mot den borgerliga samhällsordningen är det därför, att Socialdemokratin vill att alla ska äga något.”

I ett försök att uppskatta coronaviruset grad av smittsamhet har läkare på Karolinska internt börjar bedöma patienter: Blir du extremt utsatt för coronaviruset så räknas det som 150.

Vid 150 så har du exponerats helt och dödligheten är 100 procent.

Vid 120-130 finns fortfarande möjligheten till överlevnad och att andas själv. Vid 80 så blir det endast feber. Ja, så den som endast får snuva har 10-20. De som inte får symptom alls har således 0.

Coronaviruset kan alltså jämföras med exponering av kärnkraft. Vid närkontakt av en smitthärd är utgången dödlig.

Därför är också människor som dött i covid-19 livsfarliga eftersom virushärden växer. Om liken tvättas som i judiska traditioner är risken 150.

För de som blir exponerade av smittade kunder i äldrevården handlar det om hur sjuka de är. Även om vilken grad de själva blivit exponerade.

Att statliga bidrag är tillfälliga handlar om brandkårsutryckningar. Regeringen släcker bränder och vill komma så billigt undan som möjligt. Att socialdemokraterna inte är särskilt starka i regeringsställning som de vill verka. Vänsterpolitiken är bara tillfällig, inte permanent.

Att coronavirusets kraft handlar mycket om exponeringsgrad är också viktigt att konstatera.