Vem blir coronavirusets Greta Thunberg?

Vem blir coronavirusets Greta Thunberg? Frågan är retorisk. Vi vet inte. Nu när vi kommit till maj månad och solen börjar värma allt mer. Då dök Greta Thunberg upp vid riksdagens trappa med plakatet ”skolstrejk för klimatet” lagom till riksdagens öppnande 2018. Det är snart två år sedan.

Klimatförändringarna tog Sverige i ett starkt grepp. Hela Europa kokade och många led i värmen. Arbetsplatser ansågs för omoderna när det saknades airconditioner blev det alltmer en viktig investering. I sjukhusen blev det ett akut läge.

Redan då fanns det en medvetenhet kring virus som spreds via luften. Därför var det viktigt att det fanns separata kanaler för kyld luft in och varm luft ut.Ungefär som det idag finns separata syrgassystem och respiratorer för de som är svårt sjuka i covid-19.

Fast frågan om ”vem” kanske mer handlar om ”vill”. Att sekretessen i sjukvården sätter stopp för vårdpersonal att bli globala artister är troligtvis, men inte helt omöjligt.

Vetenskap är tämligen brutalt. Det ställs stora krav på det som levereras. Beprövad erfarenhet är ett nyckelord liksom evidensbaserad kunskap. Likt fotbollen är den styrd av resultatet. Utslagningen likaså.

Om man tänker efter så gjorde ju statsminister Stefan Löfven precis som miljöaktivisten Greta Thunberg. Hon sa att vi skulle lyssna på vetenskapen, på den evidens de hade. Stefan Löfven gjorde precis likadant när han bad oss att lyssna på Folkhälsomyndigheten (FHM), på socialstyrelsen (SoS) och på myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Fast Löfven är ingen outsider direkt. Även om han tjänar nu på att hålla en låg profil så handlar det mest om att inte stå i vägen för samhällsviktig och livsviktig information.

Han skyddar Sverige och det i sig är oerhört heroiskt.

Det hopplösa läget med ökade dödstal i covid-19 känns förskräckligt, sa statsepidemiologen Anders Tegnell igår på presskonferensen. Många duktiga statistiker jobbar nu med coronavirusets effekter och kartlägger hur den skoningslöst skördar offer bland redan svaga människor. Oftast dem som sjukvården upprätthåller livet på med hjälp av behandling och mediciner som är väldigt dyra.

Äldreboenden har legat i fokus. Där jobbar 66 procent kvinnor. Timvikarier som får SMS på morgonen för att ersätta de som är sjuka. Så kan de erbjudas visstidsanställning, vilket gör att schemat blir fast och underlättar vardagen. Så ser vardagen ut för många.

Samhällskonsekvenserna av coronavirusets framfart är svåröverskådliga. Just den bristande samordningen inom äldrevården kommer kräva en översyn av hur den ska skötas.

  • Höjda löner
  • Högre A-kassa, som inte stigmatiserar arbetslösa som passiva
  • Mer professionella specialistsjuksköterskor istället för tjänstemän som inte förstår jobbet och blandar ihop korten
  • Krav på en kunskapsstyrd organisation
  • Krav på statlig styrning, likt Skolverket, fast ”Äldreverket”

Genom att höja A-kassan till 1,200 kr/dag och slopa 65 procent och stanna vid 80 tycker jag borde räcka. De arbetslösa ska inte tryckas ner i skoskaften som det sker idag. När 14 procent av svenska befolkningen går arbetslösa så kommer pressen öka på regeringen att göra om systemet där inkomsterna blir hälften av vad de varit när arbetslösheten träder i kraft.

Hitintills har socialdemokraterna inte gjort mycket för de arbetslösa för att förbättra deras villkor. Att trycka ner människor i skoskaften kan knappast vara konstruktivt. Därför har också Arbetsförmedlingen blivit ifrågasatt som myndighet.

Fast avskaffa Arbetsförmedlingen är fel väg. Vid en hög A-kassa försvinner många oseriösa företag som kan utnyttja de som blivit förminskade och nedtryckta i skoskaften. LO driver samma fråga ser jag?

Höjda löner för vårdpersonal är viktigt liksom trygga anställningsförhållanden. Fackföreningen Kommunal driver den frågan också. Att ta bort de oseriösa företagen genom högre A-kassa är smart. Då kan inte några få ansvara för så många, vilket gör att det blir svårare att ta ut vinster som i nuläget. Anledningen är att personalen får mer möjligheter att förbättra sina egna villkor. Arbetsgivaren kan därmed inte spela ut personalen mot varandra.

Att specialistsjuksköterskor ska finnas inom äldrevården handlar om ledning och styrning men också om kunskap. Just avsaknaden av dem inom äldrevården har bidragit till detta. De läser socialstyrelsens information med andra ögon.

Ett äldreverk med äldreinspektionen är också efterlängtat. Just nu sköts den av IVO, men de har inte direkt insyn i verksamheten.