Coronakrisen tvingar världen vänsterut

Coronakrisen och försvarspolitiken diskuteras av två tungviktare inom nationella politiska frågor kring Sveriges beredskap. Karaktärsdrag kontrasterande i färger skulle kunna vara den den mjuka och tonmilda arrogansen mot den uppskruvade och upprepande arrogansen. Björn von Sydow (S) och Carl Bildt (M) är de mest erfarna politikerna i Sverige som DN pratar med. De är överens om att fältsjukhusen aldrig skulle avvecklats.

Det var en personligt sak för mig som jag ärar både mina farföräldrar för insatsen som deltog i östra Karelen och Näset. Resultatet är att Finland aldrig glömmer att Sovjetunionen anföll 1 november 1939.

Karelen var en framgångssaga som ledde till Estlands frigörelse under första världskriget som efter andra världskriget blev en semesterort för ryska kommunistiska partiet. De försökte med ett kulturellt experiment där de charmade den estniska befolkningen. Fast när Sovjetunionen klappade ihop så glömdes aldrig de nationella tongångarna och nationalstaten uppstod igen.

På sätt och vis har kulturella eliten i Estland idag blivit en ersättning för den svenska adeln som i flera århundraden var hjälpsamma mot finländarna. Adeln är inte många i Finland. Från Sverige kom också Mannerheim som befälhavare. Även Ryssland respekterade den estländska överklassen som alltid varit hjälpsam och sällan sökt konfrontation i offentlighet.

På tal om dödlighet i coronatider var var det sexsiffriga belopp som dog i befolkningen i Finland som fick stå ensamt, vilket var kostsamt med lidande. Det fanns ingen exitstrategi som hos Sverige ur andra världskriget. Däremot fanns det ett inrotat minne i folksjälen att alltid – oavsett politiska vindar eller föränderliga värderingar – skapa respekt för sitt militära försvar.

Sedan är det långt ifrån att Finland har handskas med coronakrisen bättre än Sverige. Osäkerheten kring flockimmunitet är fortfarande en akademisk fråga. Tidigare sades det att 60 procent var flockimmunitet, sedan blev det 40 procent och nu visar det sig att flockimmuniteten i Wuhan uppskattningsvis är 2-3 procent och tidigare friska blivit smittade. Idag förkastar många forskare strategin där mellan 1-10 procent har bildat antikroppar, skrivs det på DN Debatt.

Samtidigt är gör höga dödssiffror ont från Folkhälsomyndighetens coronadatabas.

Det är en tid då mörker och ljus blir tydligt. Döden skapar en slags vishet som påminner om vårt beroende till varandra, vilket socialdemokraterna gynnas av då det är ett parti som har stor vana att leverera hopp i lagar och skatter. I ekonomiska termer tar hela världen ett skutt vänsterut.

Även när kärlekslösheten var som störst i Tyskland trots sin enorma kunskap i teologiska föresatser var de inte så starka under andra världskriget. Mäster Eckhart von Hockenheim (1260-1328) djupa kunskaper om Guds kärlek, allsmäktig närvaro, kommunikation i underbart och den ärorika mänskliga helgelse blev under andra världskriget bortglömt och sopat framför en kallhamrad rationalitet och administrativ närvaro i detalj.

Idag är familjen den enda basen för ett sådant fristående utövande.

Skolväsendet och arbetslivet är starkt påverkat av idéerna från reformationen. ”Bed och arbeta” var devisen som skulle leda bort från syndigt beteende. Tid för sörja fanns inte, då arbetet var viktigare än att ägna sig åt psykologisk lyxkonsumtion. Samtidigt innebär coronatider att medlemstappet till Svenska kyrkan har kraftigt minskat. Det Svenska kyrkan vinner på är att köpa hem mat till äldre, vilket socialtjänsten inte kan på grund av sekretesskäl och kommunens omsorgspersonalen är redan hårt belastad enligt Kommunal.

Inte ens LO är särskilt tvärsäkra att religion är dåligt. Istället vill de försäkra sig om avarter.

Här får vi inte glömma att coronaviruset är lömskt. Det har lurat världsledarna en efter en.

Även Sverige blev lurat av viruset när den tyska journalisten undrade varför Sverige hade After Ski som på en vecka ledde till en extrem smitthärd som senare kallades Tjernobyl i folkmun. Det har också lurat många äldre som aldrig trodde att de skulle bli smittade i ett äldreboende.

Något som är själva hjärtat i den svenska tryggheten. På sätt och vis är vi alla lurade.

Den stora vinnaren är naturen. Stränderna är tömda på människor och sköldpaddorna får andrum att födas. Det gråa nordiska vädret är tillbaka. När den yttre formen krymper blir den inre formen viktigare.

Ledan av att inte kunna gå till jobbet på morgonen, träffa arbetskamrater på fikarasterna, få tillräckligt ledig tid med och från familjen är sociala band som många är beroende av.

Frågan är vad som blir kvar av globaliseringen. EU var just ett sådant uttryck. Så här i efterhand är EU mer ett vägval för ett demokratiskt miniminivå som jag tror är viktig.

De forna jugoslaviska nationerna är intresserade av EU, vilket är bra. Det behövs helt enkelt en lärare i klassrummet i den europeiska skolan där hatet och misstänksamheten fått gro i decennier. Europa får inte bli ett nytt slagfält.

Den högervind som blåst i globaliseringens spår har fått ett abrupt slut. Liberalismen och egoismen har fått sig en rejäl törn.

Coronaviruset stoppar (DN) även migrationen då flygplanen står parkerade och det gäller inreseförbud från andra platser än EU.

Att göra Sverige till en mångkulturell nation är sprungen från ett rosa åttiotal då välfärdssystemet var som starkast. Det var även då Sverige hade starkast beredskap, vilket lätt förknippas med samma rörelse. Men, det var något som gick förlorat när beredskapen försvann, och det var respekten för kommande kriser.  Att avarter ska tvinga på lagstiftning leder till att alla håller låg profil och distanserar sig. Därför har vi ett svårt problem med ”guilt by association” i Sverige.

Fast respekten för välfärdssystemet är värt att ta vara. Även beredskapen för pandemi som sjukhusen har drabbat visar att alla myndigheter behöver samarbeta när försvarsmakten har bantats kraftigt sedan Sovjetunionen föll.

Äldreomsorgen har saknat kompetent sjukvårdskunnig personal, vilket lett till att det lömska viruset fått fritt utrymme. Bidragssystemet har beskurits så kraftigt att det finns endast några få ynkliga grenar kvar. Här ingår högre tak i A-kassan som LO förespråkar med 1200 kr/dag för arbetslösa. Det kan också ge skydd mot osäkra anställningar.

Själv tror jag på en generell högre a-kassa i pandemins spår. Det kommer skapa ekonomiskt likaberättigande i tider där arbetslösheten stiger till 10-20 procent. Fler som har pengar i fickan kan rädda Sveriges ekonomi på sikt. Inte bara några få redan priviligierade.

Annars väntar andra kriser bakom knuten. Att stimulera ekonomin under krisen är viktigt.

Det ska bli spännande att följa hur regeringen arbete.