Ju fler kockar desto sämre soppa

Nu börjar kritiken mot Sveriges strategi synas allt mer. Statsepidemiologen Anders Tegnell har vägt fördelar och nackdelar mot varandra. Samtidigt har misstag begåtts.

Exempel på tvetydiga situationerna är många:

I en skola där föräldrarna är smittade får barnen gå till förskolan. Vad händer om det barnet nyser?

Sedan har vi smittade äldre som skickas till äldreboenden. De sägs inte föra smittan vidare längre.

Personalen på äldreboenden får inte skydda sig själva med munskydd men med visir. Intima situationer blottar munnen för nysningar. Eller där nysningar sker öppet utan skydd.

Testningen sker långsamt och personalbristen och arbetsmoralen är påtagligt låg. 1,200 tester görs i veckan (SVT) vilket är långt ifrån de 100,000 som utlovats (SVT).

Socialminister Lena Hallengren (S) har varit tydlig med att ansvaret ligger hos regioner och kommuner.

Här brister logistiken där det saknas digitala system att föra över provsvaren till vårdsystemet samt en säker transport av testkit till och från. 29,400 tester genomfördes men endast 1,200 antikroppstester rapporterades till FHM.

Så någon exakt lägesbild kan det knappast vara tala om. Tydligen saknas det kunskaper om datainsamling och hur tester förvaras, vilket betyder att det knappast är dataexperter eller kemister som styr.

När det blir inflation på ordet kompetens skadar det hela samhället.

Någon sa att i Sverige ska allting förankras. Att det ska gås igenom och utvärderas innan det har blivit till.

Ibland måste vi kunna lita på de som kan sin sak och inte lägga oss i.

Kraften att föda saknas helt enkelt, vilket är ett tusenårigt problem.