Är sommarens resa en måltavla för coronaviruset?

Tänk när livet står på spel i coronatider så säger de ansvariga i regionerna att de inte kan, vi har inte tillräckligt med resurser, vi vill inte och vi har inte råd.

Om det är något som forskare är duktiga på är just att analysera tiden. Därför är senfärdigheten och reaktionsförmågan vanligare i Sverige än i andra länder. Istället för att agera byggs det upp murar av hinder och så grävs stridsyxor ner och alla berörda ombeds vara tysta. Då försvinner faran.

Istället för att vara rädd för det verkliga hotet så säger man att det är ännu farligare med paniken.

Eller att debatten är farlig eftersom ett generellt munskydd leder till ännu mer smittspridning.

Testning har inte varit lika motarbetat. Den går inte lika lätt ersätta eller dribbla bort.

Att fackföreningen Kommunal kommer med viktig information om att majoriteten av deras medlemmar i stort sett saknar skyddsutrustning säger något om saken. Det är ju främst äldreomsorgen som behöver skyddsmasker när patienten eller klienten är sjuk eller misstänkt smittad av covid-19.

Region Sörmland har tidigare saknar förmåga att testa. Något som verkar beså på hemsidan: ”Antal bekräftade fall av covid-19 kommer alltså inte att meddelas.”

Professor i molekylär epidemiologi Tove Fall som till vardags finns på Uppsala universitet säger till DN att Sverige inte är så snabbfotat vid en kris.

Hon menar att om smittan framgångsrikt ska bekämpas gäller det att testa så stor del av befolkningen som möjligt.

I mitten av mars slutade smittspårningen. En pappa som besökte alperna berättar för SVT att han smittat ner hela familjen som nu uppvisar symtom.

De kommuner som börjat med covid-19-tester är Katrineholm och Eskilstuna. Det skedde i tisdags i veckan. Nu ska även region Sörmland bli pilotprojektet för masstester, enligt SVT, vilket också bekräftas på Instagram av Monica Johansson (S), ordförande för region Sörmland som säger att nuvarande nivå ska utökas.

I veckan besökte en hel förskoleklass en coronasmittad familj. Det skedde utomhus, vilket handlade mest om att inte stigmatisera. Samtidigt är personalen oroliga för att bli smittade av deras barn.

I ett sådant här osäkert läge där ingen vet om barnen också är smittade som i andra fallet med skidåkaren blir det här att det kollektiva rörelsemönster som finns på arbetsplatserna lätt blir en måltavla för coronaviruset.

Även debatten om särskilt boende är smått deprimerad, vilket DN åskådliggör. I princip har de mest drabbade regionerna som Stockholm och Sörmland haft flest dödsfall på särskilt boende medan de regioner som haft mindre har fått dö på sjukhuset.

Frågan om rätt vårdnivå får IVO avgöra enligt Socialstyrelsens folkhälsoråd Iréne Nilsson Carlsson.

Den fragilitetsskala som används av region Stockholm bedömer att de som inte klarar sig utan hjälp i vardagen inte ska skickas till sjukhusen. Den används även i region Sörmland. Socialstyrelsen ställer sig inte bakom den snäva bedömningen utan betonar en samlad bedömning istället för en ensidig som är i nuläget.

SBU anser i ett annat sammanhang att fragility scale som metod öppnar sig för grova systematiska fel. Det är främst översikten som försvinner samt kvalitetsgranskning. Så här skriver de: ”Dessa delsteg är: 1) Frågeställning och litteratursökning, 2) Relevansbedömning, 3) Kvalitetsbedömning och datapresentation av ingående studier, 4) Sammanvägning och analys, 5) Evidensgradering och slutsatser samt 6) Transparent dokumentering. Om översikten inte uppfyllde kraven i ett steg bedömdes den inte vidare för efterföljande steg.”

Frågan är varför sjukvården använder sig av fragility scale när den är så dålig?

På nästan alla punkter uppfyller sjukvården i Stockholm men också Sörmland kritiken. Eller kort sagt de hårdast drabbade områdena är också de med egna flygplatser med miljontals resenärer.

Samtidigt tycker jag mig se ljuset i tunneln. Transparensen ökar vilket är positivt. Daglig dokumentering har betonats av Socialstyrelsen, vilket är en dagbok för verksamheten.

Sedan har ädelreformen kritiserats där socionomer fattar medicinska beslut eller som i skolan där pedagoger fattar medicinska beslut i pandemin spår.

Ja, det blir ju höga risker de tar vilket ökar risken för att göra sig själva till en måltavla för coronaviruset.

Att coronakrisen inte är över är viktigt att förstå. Vi är vana med att sommaren brukar döda virus, men utvecklingen i varmare länder oroar.