”Hålla kurvan nere” får allvarlig kritik

Ibland är vetskapen om Coronaviruset har skapat kaos på sjukhuset. Det är främsta orsaken som statsepidemiologen Anders Tegnell hållit strategin levande.

Nu visar sig strategin ”att hålla kurvan nere” för sjukvårdens skull att sjukvården inte fullföljt sin uppgift för medborgarnas liv och hälsa.

Nu när kritiken kommer från Sörmlands media så är resultatet både skrämmande och häpnadsväckande. Här har ”prioriteringen” från Socialstyrelsen lett till att äldre får självdö av andningssvårigheter på äldreboenden. Då hela 90 procent. Trots att taket inte ens är nådd i sjukvården.

I Sörmland är siffran 80 procent. 28 procent dog i hemmet. Endast 10 procent (!) har fått sjukvård. Yngve Gustafson, professor i geriatrik, säger att det här visar hur lite vi värderar de äldre.

Det är när vården ansetts meningslös som döden fått inträffa på ett annat område än sjukhuset.

Just det här tror jag också visar hur lömskt coronaviruset är. Det har lurat politiker i alla länder och fått sjukhusen i olika länder att vaporera.

Ett sätt att skydda vården har varit att isolera smittan från sjukhuset. Därav tälten.

Fast det är på sjukhusen resurserna finns, inte hemma eller på äldreboenden. Kritiken är från Yngve Gustafson som inte köper argumentet att äldre mår bäst av att dö på äldreboenden.

Det är en skrämmande cynism inom sjukvården som sällan skådats. Den brukar vanligtvis gro hos polisen som blir hårt prövad av råheten och hänsynslösheten i kriminaliteten.

Fast sjukvården?

Jag tror att många drog slutsatserna från de överfulla sjukhusen i Italien och Spanien. Därifrån sattes strategin från Folkhälsomyndigheten. Det fanns ett egenvärde i att skydda sjukhusen från smittan.

Då av den enkla anledningen att om personalen blir smittad av det okända viruset förlorar samhället mest på det då all sjukvård stoppas. Det kan vara delar av den etiska innebörden.

Likt många hänvisar Yngve Gustafsson till ädelreformen 1992 då kommunerna fick ett samlat ansvar för de äldre. Då försvann också idéerna om att plånboken ska inte styra och en verksamhet styrd av vetenskap och beprövad erfarenhet.

Nu har DN uppmärksammat att sjukhusen undviker att ta ansvar i Stockholm (90 procent) och Sörmland (80 procent). Det här leder till att den palliativa vården på sjukhusen fått eka tomt när de äldre antagits dö i covid-19. Trots att sjukhuspersonalen har kompetens att bota de allra mest sköra.

I slutändan leder det här till att strategin att ”hålla kurvan nere” får allvarlig kritik. Istället för att sjukvården hjälpt covid-19-patienter har flertalet fått dö i särskilt boende-inrättningar.

Perspektivet i det här blir att kastats mellan hopp och förtvivlan.

Med tanke på att viruset kom via flygplatserna Arlanda och Skavsta så blir planerade ostlänken från Järna till Linköping också en plattform för virus i expressfart där Skavsta är navet.