Smittspridningen fortsatt ett faktum

I semestertider blir nyheterna från Folkhälsomyndigheten inte lika spännande som att planera semestern och uppleva friheten med fysisk beröring.

Samtidigt ökar diskussionerna om regeringens ansvarsfrihet gentemot myndigheterna som fastställt coronastrategin för Sveriges del.

När dödstalen har skenat höga har myndigheten uppvisat ovanligt försiktighet och smått traditionell högmod gentemot kritiken från de egna.

De nya globala måtten kan användas mot andra, men när det kommer att andras ögon ser vår egen bakgård innebär det anpassning och snabb leverans.

Vanligtvis räcker en form av bättre vetande, men när kraven kommer från starkare intressen är det svar på tal eller riskera att bli ett stigma i världens ögon.

Där är Sverige mer eller mindre idag. Visst får finländare åka till sommarstugan men då planera en karantän på två veckor. Eller svenskarna i Norge får åka till Gotland för att besöka Sverige.

Det är en gåta att Folkmyndigheten har blundat för smittåtgärder som är av strängare karaktär.

Nu går det inte säga att den svenska strategin är nordisk när coronaviruset är kvar i Sverige medan Norge, Finland och Danmark har svarat med stor kraft med karantänsåtgärder som omfattar hela samhället.

När sportlovet inföll så åkte stockholmarna till Åre och Sälen. Så förde de med sig smittan den spred sig med hast. Nu när stockholmarna ska åka till Gotland är risken fortsatt stor, men för turismen och näringens skull får stockholmarna åka.

Samtidigt är kritiken allvarlig. Fienden är ute efter att slakta och förgöra.

Kravet på att byta strategi är tydlig när siffrorna presenteras sida vid sida som i gårdagens Agenda.

Testningarna fungerar inte och den struktur som ska hjälpa de som känner sig ovissa med lättare symptom vill också få hjälp. ”Det är ingen idé att söka hjälp och ställa sig i kö”, sa en person till mig som misstänker covid-19.

”Febern kommer och går”. En dag frisk och en annan dag sjuk.

Varken i Stockholm eller i Sörmland har regionerna lyckats testa medborgarna särskilt nämnvärt. Det är naturligtvis inte acceptabelt.

Någon vilja att ta på sig uppdraget fanns heller inte från regionerna som duckade för den enorma arbetsbelastningen som testningarna skulle innebära.