S fortsatt i topp trots kritiken mot coronastrategin

DN/Ipsos senaste mätning visar att socialdemokraterna behåller sin plats i toppen. Trots den växande kritiken om att stoppa smittspridningen helt istället för delvis som varit uppe för diskussion länge. Hela Sverige skulle stänga och använda munskydd ungefär som alla andra länder. Det gjorde USA, det gjorde Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien plus Finland, Norge och Danmark som på olika sätt är nära grannländer som utbyter mycket information med varandra.

Ansvarsfrågan om smittspridningen har fortfarande varit tämligen ytlig och det är svårt att dra vetenskapliga slutsatser om den. Fortfarande är testningen inte igång i full skala, men i takt med att den ökar visar sig var sjunde vara smittad i Sverige. Folkhälsomyndighetens utgångspunkt har varit flockimmunitet, vilket innebär att en viss smittspridning är tillåten, men inte hur som helst eftersom det skulle innebära att fler skulle tvingas uppsöka sjukvård och få livsupprätthållande behandling.

Sverige fick börja i en uppförsbacke helt enkelt. Från Skavsta flög RyanAir till Lombardien som importerat kinesisk arbetskraft. Den här vägen blev många troligtvis smittade utan att veta om det i Sörmland.

Samtidigt som andra länder startar igång sin verksamhet så har Sverige inte ens kontroll över smittspridningen. Det är nu Sverige jagar viruset, istället för att viruset jagar oss. Statsminister Stefan Löfven (S) tar upp i Agenda igår (06:50)  att ”vi måste titta på resandeströmmar” och jämföra med de andra nordiska ländernas destinationer. Det gäller även att utröna skillnaderna mellan Belgien (9 663) och Tyskland (8 816), Spanien (27 136 döda) och Portugal (1 522)  som också uppvisar olika dödstal (John Hopkins).

I Finland är det 326 som dött av covid-19. I Norge är det 242 och i Danmark är det 598.  I Sverige 4 939.

Många har tröttnat på att diskutera om covid-19 vilket inte minst märks i människors behov av att komma varandra nära igen ouppsåtligen. Det är ju en naturlig del.

Själv har jag sökt tillbaka till gamla teologiska rötter för att skapa en slags mental beredskap för att hantera den psykiska belastning som det blir att ha döden så nära inpå samhället. Tänk att det dött 43 personer idag.

Min kristna tolkningssida borde såldes inte vara något nytt för besökare till bloggen. Visst, jag kan retorikens konster att provocera, men få vet att jag smygläste teologi och att det var själva utgångspunkten för mina andra akademiska studier.

Här finns tusenåriga psalmer som uttrycker frustration som psalm 38 som jag tror uttrycker både skuldkänslor och rädsla för döden:

Jag är krokig och böjd, dagen lång går jag sörjande.  Det brinner av smärta kring livet, ingenting är helt i min kropp. Jag är kraftlös och krossad, jag skriker ut mitt hjärtas jämmer.

Herre, du känner min längtan, mina suckar når fram till dig. Mitt hjärta bultar, mina krafter sviker, mina ögons ljus har slocknat.

Mina vänner skyr min plåga, mina närmaste håller sig borta.

Ty jag är nära att stupa, jag är ständigt plågad.

Här är det döden som främst är fiende och inte en klassisk skuldmedvetenhet som renderar straff och vrede för synden utan fokus ligger på en bön om helande där Herren skyndsamt måste träda fram ur sina gömmor.

Det är ju så många måste ha känt när döden hälsade på nära anhöriga. Att vi går nu snart in mot en andra våg av smittspridning renderar en ny katastrof. Ungefär som ingen förstått hur det känns att inte kunna andas och vara nära på att drunkna. Även det här är psalmistens erfarenhet (38:6):

Mina sår stinker och varas för min dårskaps skull.

Svaret på många svåra frågor finns i teologin.