Hur bra på att anpassa sig är coronaviruset under sommaren?

Ibland är det bra att läsa två tidningar. I DN så får Tegnell och Löfven kritik medan i SvD får Tegnell hyllning. Tittar jag på SVT skriver de in en tweet ”att kritisera Tegnell är ovärdigt.

Det som växer fram hos mig är hur viruset har kunnat smitta så många människor som över 60 000 människor. I Stockholm över 18 000 och i Sörmland närmare 2 000. I Västra Götaland över 13 000. Fler lär vara smittade då testningarna går långsamt.

Inte bara i Sverige. Igår såg jag att London med sina knappt 9 miljoner invånare har över 200 000 fått testa sig. Här som där prioriteras personalen på sjukhusen och i äldreomsorgen först. Samtidigt påminner myndigheter om att vara medveten om att det är stor efterfrågan på att testa sig för corona.

För viruset handlar det om att under sin livscykel fortplanta sig. Det har ingen nytta av att döda den värd den valt att bosätta sig i. Därför kommer vissa värdar vara bärare av viruset medan de som är synliga är de smittade.

Malariaviruset dödar exempelvis inte myggan utan använder dess fortplantningsförmåga för att sprida sig. ”Den andra värden är viktig”, enligt McNiell i Plauge and People vars analyser jag nu läser.

Om myggan inte kan flyga så dör ju viruset också. Därför om covid-19 är så lömskt som det påstås vara så kan den välja att fortplanta sig hos vissa människor som barn i det här fallet som har mycket spring i benen och som hälsar på alla.

Problemet med covid-19 är att vi inte vet. Här skriver Science att ”Sverige missade ett sällsynt tillfälle att studera viruset i skolan”. Inte ens när lärare blev smittade brydde sig myndigheter om att studera. ”Det är verkligen frustrerande”, säger epidemiologin Carina King på Karolinska till Science.

Att studera ett virus är tämligen komplext och anledningen till att vetenskaper som historia och sociologi inte rört vid ämnet är svårigheter att överskåda virusets framfart.

Hur kommer det sig att viruset kan läsa Malariamyggans reproduktion?

Om nu covid-19 varit tidigare hos fladdermöss och muterats genom de öppna köttmarknaderna över till människan som värd borde det inte ha hunnit anpassa sig. Varför den valt att inte skada barn som mässlingen gör och istället äldre vuxna handlar nog om hur den själv vill överleva i framtiden hos människan.

Kanske är det så också att covid-19 alltid funnits men på grund av den globala rörligheten främst från Kina till Lombardiet blev det också Europas smitthärd. Ungdomar spred smittan vidare från Italien till skidorterna och därifrån till Åre. Via flygplatsen avgångar från norra Italien till Sörmland, Östergötland och Stockholm.

Att stänga gymnasieskolorna var därför ett klokt val.

Nu saknas tilliten mellan skolan och sjukvården, vilket blir tydligt då kartläggningen av virusets karaktär inte är tillåten.

Men, det är inget nytt att vi inte vet. Det kan kännas tryggt att blunda. Även att en del lagar som Ädelreformen direkt är destruktiv i pandemiernas tid när kunskap om virusets utbrott och spridning, dess förmåga att välja offer och värdar som utan minsta spår är virusets bästa vän.

När antikroppar utvecklas hos flertalet och äldre knoppas av får drömmen om en god pension ett abrupt slut. Evolutionsläran har lärt oss att den starke överlever.

Nu står förhoppningen till en torr sommar. Vattnet torkar snabbt och spridningen kan i stort sett upphöra. Eller?