Covid-19 frodas på 10,000 meters höjd

Med tanke på att coronaviruset saknar ett värddjur för obruten infektionskedja i Sverige och andra länder där den härjar framgångsrikt med pandemin så har intresset för att kartlägga fladdermössens beteende ökat i Sverige.

Vi svenskar äter inte fladdermöss men det händer att de ertappas sovande bakom en ihålighet och så kommer barnen in med den i klassrummet. Låt säga att ett sådant barn har föräldrar som besökt norra Italien där det finns en kinesisk population på 320,795 (2018) vilket motsvarar 0,53 procent av den italienska befolkningen.

Någon eller några av dem har konsumerat kött från fladdermöss och blivit smittade av covid-19. De i sin tur har smittat andra och även lokalbefolkningen.

Billighetsflyg har därför blivit coronavirusets transportör och luften är dess medelpunkt om jag får översätta William McNiell i Plague and People (1973) i fjärde kapitlet. Allt vad de smittade personerna rör på i flygplanet blir därför en smitthärd. Även textilier har förmågan att tillfälligt fungera som brygga i smittprocessen.

Frågan är vad flygbolagen har lärt sig nu när en andra våg börjar i och med att gränserna börjar öppnas igen.

I Plague in the Early Modern World (2018) refererar Dean Phillip Dell olika historiska personerna skildringar av böldpesten. Mer uttryckt som Svarta Döden i Sverige men som eDNA möjliggjort upptäckt. Här är det samma bakterie, Pasteurella pestis, som muterats.

Fram till upptäckten av antibiotika var dödligheten 60 procent. I norra Kina och Mongoliet samt Ryssland jagades murmeldjur vid förra sekelskiftet. Murmeldjuren fungerade som värddjur för Pasteurella pestis, vilket forts över via loppor och flugor från europeiska gnagare.

Naturen lär därför följa liknande mönster gällande covid-19. Troligtvis har det redan hänt att viruset redan etablerat sig hos fladdermössen för att säkra sin existens.

Även om det numera inte finns loppor och flugor som färdmedel fungerar den mänskliga munhålan som bästa färdmedel. Hostningar i ett flygplan där inomhusluften är gemensam i några timmar möjliggör också som transportkedja. Det är nog vad WHO uppmärksammar efter att 235 forskare har motsatt sig 1 meter för social distansering där överföring inte är möjlig.

Att använda en mask är inte lätt. De som pratar tycker den är obekväm och de drar ut den för att få mer plats för munnen att röra sig fritt när de blir intervjuade. Den sociala distanseringen blir smått komisk ibland och lätt att överträda.

Fast virusets medelpunkt är 10000 meter över jorden. Det är där den frodas. I Pasteurella pestis fall frodades i havet där sjömän och passagerare och tillika handelsmän umgicks under samma begränsade utrymme och spred loppor och flugor med varandra som råttorna senare förde över till murmeldjuren i avgränsade trakter till civilisationen.

Lokaliseringen av fladdermöss är därför viktig. Covid-19 kommer troligtvis hitta någonstans att övervintra för att senare smitta en annan generation som inte har antikroppar och upprepa historien.

De grottor som gruvarbetare besöker är därför av- och påfart för covid-19. När viruset inte längre kan verka kommer det troligtvis tillbaka med 15-20 års mellanrum skulle jag tro. Sars inträffade 2003 och har väckt intresse för studier kring epidemiologi.

Hur som helst kommer frågan om tid vara en viktig aspekt. Sverige är långt ifrån en isolerad plats som tiden innan globaliseringen där banker stimulerar privata ekonomier bortom de vildaste drömmarna.

Ur teologiskt perspektivet behöver inte ligga så långt borta. Den milda förmaningen att inte samla skatter på jorden där mal och mask förstör.