Det segregerade samhällets köpare och säljare

Det är smått spännande att fundera några varv kring gängkriminaliteten i Sverige. Det är alltså det segregerade Sverige det handlar om där varje stad från söder till norr har ett ”dåligt bostadsområde” som polisen kallar ”utsatta områden” som förklaras som ”ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg
socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället”, enligt NOA. Rapporten kan också användas för att få en samlad problembild.

Problembilden är att narkotikahandeln pågår ”öppet”, vilket kan beskrivas under dagtid. När verksamheten flyttar till natten så kan den inte beskrivas som öppen. Det vanliga är att narkotikaförsäljningen skyr dagsljuset då människor utifrån ser hur handeln bedrivs. När påtryckningar sker från rättvisans håll flyttar verksamheten ”under jorden” till slut. En krossad ruta i Stenkulla i Nyköping där polisen och socialtjänsten länge har haft under uppsikt avslöjar att någon kund blivit mycket besviken. Den krossade rutan kan tolkas som ”ett utåtagerande missnöje mot samhället” eftersom det är vad som de boende registrerar.

Samtidigt när den krossade rutan avslöjar en besviken kund som inte fått sina behov tillgodosedda så kunde någon blivit skadad av glaset eller rädd av att se en krossad ruta. Här skriver NOA det tredje kriteriet att ”offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man”. Att anmäla vad som pågår är vanligt, men i de utsatta områdena förkommer ”systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området”.

Här utgör moskén en samlingspunkt, vilket polisen beskriver som ”extremism, såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller starkt fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och rättigheter” som ytterst pekar på ”parallella samhällsstrukturer”. Det tydligaste är när en boende sa att ”de vet inte vad kärlek är för något”.

Här handlar det om ungdomar som inte är straffmyndiga. Alltså pojkar som är över 13 år som används för olika syften. I praktiken kan olika radikala imamer bilda egna små arméer om de känner sig hotade. Omni har en rubrik som heter ”Säpos tillgrepp mot imamer”.

Å andra sidan är operation Rimfrost en framgångsfaktor i tillgreppet mot gängvåldet. Det är sprängämnen, narkotika och vapen som finns att tillgå. Det här är urvalet av resultatet:

Antal frihetsberövade: 535, antal häktade: 246, antal anhållna: 282, antal husrannsakningar: 754, antal beslag vapen: 696, antal beslag sprängmedel: 155,5 kg, antal beslag narkotika uppgår till amfetamin 168 kg, kokain ca 60 kg med mera. Doping har också varit stor där siffran inte är angiven. Kontanter uppemot 4 566 800 kronor har beslagtagits och 23 personbilar och 32 exklusiva klockor. Siffrorna är från polisen.se med datumet 13 maj 2020.

Nu när utsatta områden beskrivs, varför beskrivs inte köparnas områden? Vilka är köparna och var bor de? Stockholm har undersökt dricksvattnet och upptäckt att hälften av dess befolkning röker cannabis. Då enligt SVT som pekar på en undersökning som gjordes i de centrala och södra delarna. På en vecka konsumerar stockholmarna 1,8 miljoner doser cannabis, 33 670 linor kokain och 451 000 doser amfetamin. Faktum är att det finns mer amfetamin i Stockholm än i andra delar av världen, enligt SVT där genomsnittet är ungefär 675 milligram amfetamin per 1000 invånare och dygn.

Det här väcker en hel del frågor. Vad händer med ett samhälle där droger är en njutning? Vilka är det som missgynnas respektive gynnas av en sådan utveckling? Vad för åtgärder måste ske från politiskt håll?

Nu finns det säkert flera aspekter att fundera kring. Fokus harr mycket legat på parallella samhällen, men det finns vilka är de egentliga skaparna av dessa parallella samhällen?

En annan viktig aspekt är hur vilken effekt coronapandemin har haft på gängkriminaliteten.