Omvärld och närmiljö som oroar

Det är svårt att känna sympati med medborgarna i Belarus som har tröttnat på korrupta eliter från forna Sovjetunionen. Kommunisterna skulle förvalta makten åt arbetarna, men så blev det en väldigt maktkoncentration att de som skulle leda folket glömde bort sitt uppdrag.

Det låter tämligen mänskligt att fångas av maktfullkomlighet i ett system som inte fungerar. Det blir ju en livlina för sig själv som inte räcker åt andra.

Kina har ju avstannat en hel del efter pandemins utbrott. Det säger sig självt att ett virus som trivs på sidenvägen i luften, det vill säga i flygplanen, som finns representerad hos fladdermössen och begränsas varken av extrem kyla eller extrem värme, inte har några naturliga fiender.

Ur ett mikroparasitiskt perspektiv går det att räkna ut att covid-19 kommer begränsa oss människor kraftigt och bromsa den senaste decenniets utveckling.

Fast det kunde inte komma mer lägligt. 5G som kallas för ”Internet of things” kommer digitalisera atmosfären. Grafiskt tar världen en skutt framåt med Nvidias senaste grafikkort. E-sport har blivit den nya flugan där vardagsrummet TV-rum blivit en spelrigg för PS4, Xbox och PC.

Fast vi känner igen korruptionen. De som får offentliga positioner kräver mutor plus att släktingar och vänner får nyckelpositioner i samhället, vilket Anna-Lena Laurén beskriver beträffligt i DN.

Nu är det ju viktigt att känna varandra i ett samhälle. Men för att rättvisan ska fungera måste den vara blind. Det handlar om måttfullhet. Någonstans behöver varje person som får bära ett förtroende förstå att de är förvaltare av samhällets gemensamma resurser.

Samtidigt är det viktigt att möjliggöra alternativa karriärvägar som skett inom bostadssektorn. Igår samtalade jag med en vän från Stockholm som berättade att hans bostadsrättsförening hade en årlig omsättning på 48 miljoner.

Just bostadskarriärer har gett människor något att drömma om och känna sig långsiktigt framgångsrika. Samtidigt är det här något för de som har möjlighet.

Att göra om hyresrätten i utsatta bostadsområden till bostadsrätter möjliggör ekonomiskt starka kluster som fungerar som hävstång i ett annars sargat område. Även om det tar decennier för ägarna att skapa attraktionskraft är det en möjlig väg.

Även att försöka bygga bort problemen med renoveringar och moderniseringar är viktigt. Likvärdighet är viktigt, men tyvärr inte allt.

Ekots lördagsintervju med Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning beskrev tämligen öppet om situationen i utsatta områden. Styrande klaner där kriminaliteten anses vara en karriärväg. Anledningen är de snabba pengar som finns i omlopp men också vapen och narkotikaförsäljning.

För socialdemokraterna är det här problematiskt. Under maskerna är de här unga männen tämligen kända i samhället. Olika grepp har prövats med varierad framgång.

Tålamodet hos grannarna är tämligen kört i botten. De ska utvisas från samhället. Helst förvisas tillbaka till sitt ursprungsland. Anledningen är att tryggheten är hotad.

Problemet är att senast vi tänkte så destabiliserades hela Mellanöstern. Med tanke på det så finns det inga enkla grepp att lösa samhällsproblem. Frågan är vad för slags positiva karriärvägar som återstår när de inte attraheras av våra svenska och samhörigheten och lojaliteten till tysthetskulturen är större även hos de liberala och mer frisinnade.

Inte alla dock, men då betalar de priset för att betraktas som förrädare eller nyttiga idioter.

Nej, den närmaste vägen är handelsförbindelserna mellan Indien och Afrikas horn som är kraftigt exploaterad av förmögna indier. När vapenexporten blev krigsindustrins levebröd möjliggjordes rådande instabila situation att förvärras.

Frågan är hur utsatta områden kan stabiliseras. Den obekväma frågan landar på statsministerns bord. Att förändra juridiken till danskarnas synsätt handlar om att sätta de räddas perspektiv först.

Det är när trygghet de hotar – och då ska de långt, långt bort från samhället tills de inser – om än aldrig – att det inte lönar sig att begå brott.