Dialog: Kravet på könsuppdelning i Brandkärr upprör

Det är svårt att föreställa sig hur tufft det är för flickorna i Brandkärr i Nyköping. Konsultföretaget Urban utveckling har föreslagit dialogmöten och då är könsuppdelning kravet.

Fast egentligen är det inget nytt. Könsuppdelning finns i fotbollsvärlden vilket samlar många muslimska anhängare. Det är en trygg miljö där de religiösa förväntningarna inte blir störda.

Det finns skillnader även om normen är likvärdighet. När män samlas finns det sällan diskussioner om skönhet. Istället handlar det om muskelstyrka och förmåga att imponera som är viktigast. Större är oftast starkare om smidigheten inte är överlägsen.

Det är också hemligheten till underhållningens värld. Männens värld har sina extrema toppar, men det finns också motsatta kunskaper. En paradoxal väg.

Faktum är att könsuppdelning är den gamla världens sätt att leva medan jämställdheten är den nya. Om det offentliga ljuset blir ockuperat av kvinnliga normer så flyr männen det ljuset. Det blir en outtalad norm: Tänd inte ljuset. Oavsett om det är normativt.

När kvinnor lämnar de kvinnliga idealen och träder in i männens värld är det alltid en risk. Den manliga världen har sin egen sötma.

Nu är livets paradoxer viktiga. Barnens värld är befriad från denna könsuppdelning, men den senaste trenden att vuxna eldar upp förskolan handlar om detta.

Även greppet att skjuta in sig bland de som känner sig ofördelaktigt fördelade är också ett typiskt grepp. Här blir Internet en möjlig väg att trampa upp ny mark. På gott och ont bör tilläggas.

Faktum är att Internet heller inte fungerar som livet även om storföretagen försöker efterlikna de universella principerna. Mycket av ”jaget bortom jaget” vill möjligtvis bli sedd vid ett tillfälle, men finnas kvar på storföretagens sidor för en längre tid känns obekvämt.

De som producerar vill inte bli konsumerade av de vidsynta. Vissa delar av en värld passar för just detta medan andra delar är heliga. I fotbollsvärlden är det omklädningsrummets kultur. I skrivandets värld är det den odelade kunskapen.

Här finns det dock mörka moln. De som pressar sig till prestationens utmarker så hårt att hela dess värde blir uppslukat av den. Stackars de som inte passar in där.

Det är aldrig fel att vilja bli bättre, men att använda subtila fascistiska metoder eller rent av nazistiska metoder klär ingen sport eller liv vackert. Istället vill vi gärna tro på födda talanger eller utnyttja livets krafter att skapa rätt förutsättningar för en särskild sport.

Mitt finska arv, Formel 1, är ett sådant område. Här finns det motorsport som dyrkats sedan barnsben. Den höga hastigheten och starka kraften i ett race har triggat många som har samma passion. Det handlar om att våga.

Det är i utforskandet av dess krafter som det är viktigt att minnas att det också är väldigt farligt. Det är här livets paradoxer och den väg som vi jojjar oss genom livet blir tydligt.

Det är jojjandet som är meningen. När paradoxen blir synlig blir också konfliktens kärna tydlig. Här räcker inte filosofin och matematiken så långt. Inte heller sociologins skarpa öga.

Marken känns helig och avskild. När människan mötet Gud är han oändlig i makt. Om vi förväntar oss att Jesus ska vara i kyrkan så är han på dansgolvet bland syndare. Om vi förväntar oss att han ska vara på högsta positioner i samhället så är han med fångarna i fängelset.

Det är så en Gud oändlig i makt opererar. För han rundar själva tanken vilket gjorde att teologer som Augustinus, Thomas af Aquino och mäster Eckhart skrotade sin egen teologi.

I den mänskliga själen finns möjlighet till förening med varandra till den grad att likvärdighet är möjlig, men innan sann förening behöver vi skrota alla våra föreställningar, förväntningar och stereotyper om kön. De behöver lösas upp i nådens helighet.

När vi vänder åter till det normativa finns tron på det goda kvar: Det är bortom alla uppdelningar som jag och du som vi verkligen är fria. Även om det känns som en illusion är den viktig. Den är aldrig lika fin som den verkliga men en avbild.