Andra ronden

Andra ronden mot Corona har satt fart. Det kännetecknas av att äldre dör av mystiska skäl. Därefter blir sjukvårdspersonal smittade som i sin tur smittar anhöriga vars tonåringar tar med dem på privata fester. Så smittar tonåringar eller unga vuxna sina syskon och föräldrar. Ja, cirkeln blir sluten.

Det kan krävas en professor i straffrätt om Gud är på uppfostrande humör och tycker att mänskligheten ska ta sig i kragen. För inget land verkar vara skonat.

Samtidigt är det viktigt att se att det är ett globalt problem. Naturen säger ifrån helt enkelt. På sitt sätt som vi helt enkelt inte bestämmer, men kan genom enskilt ansvar påverka. Hur effektiva de nationella besluten är kan historikerna utvärdera i efterhand.

Vissa länder umgås föräldragenerationer tätt med varandra. De länderna är hårdast drabbade. Spanien och Italien och USA räknas in bland de med kulturellt starka band. Även somalier i Sverige.

Nu var det inte länge sedan föräldragenerationer umgicks med varandra i Sverige. Det innebar oftast de hjälpte till med barnen när föräldrarna arbetade. När förskolan kom på allvar på 1970-talet. Ett ämne som är intressant att fördjupa sig i.

Nu till barnen. Det är lätt som förälder att slinka in på ämnet.

Våra barns hemliga liv i SVT fångar 6-åringars redaktioner i bild. Här utmanas deras kognitiva förmågor, könsföreställningar med mera.

Att lära sig att gå igenom alla känslor vid en förlust är en nödvändig erfarenhet. Det kognitiva bestod i att genom ett rör få igenom en matta genom att veckla ihop den. Plus att få igenom en för stor badboll genom samma rör, då genom att släppa ut luften. Eller försöka få barnen att dela med sig av maten när två matlådor saknades vid en utflykt i naturen.

Underhållande att se, men som uppfostringsstrategi handlar det om att förstärka det positiva. Det är vad som ger möjlighet att hantera svårare problem. Det är således 9 barn från medelklassen. Ungefär som övre medelklassen uppfostrade barn medan arbetarbarnen fick lida.

Fast nu har ju kunskaperna kommit fler till del. Att sprida goda föräldrastrategier till arbetarklassen är inte lätt. Trots att de goda strategierna är kända sedan slutet av 1800-talet. Även så kallade nyrika vet inte om de goda föräldrastrategierna. Kunskap handlar ju om att den landat i hjärtat. Internalisering med andra ord på mer akademisk språk.

Att kunskap hamnar i god jord är långt ifrån självklart. Även om det kommer alla till del. Långt ifrån allt i föräldraskapet handlar om att härbärgera svårigheter. Mycket handlar om mysiga stunder och lek och lite undervisning.

Serien verkar vara en samhällskritik mot de som överbeskyddar sina barn samt curlar dem. Nu har jag bara sett första avsnittet, men intressant är det.