Ekvationen går sällan ihop

I takt med kylan och minskade soltimmar håller sig människor mer inomhus. Tidigare prövningar under pandemin har skapat en försiktighet vid sociala sammankomster. Att minska på besöken mellan länen från besökande anhöriga och vänner.

Reglerna kring tvätta händer och social distansering har symboliserats och översatts till olika språk i skrifter och offentliga tillställningar.

Allt kan bli en vana eller en dålig vana. En viss vaksamhet är nyttig när överdrifter uppstår vare sig åt det ena eller andra hållet.

För barnen är det viktigt med uteaktiviteter. Ju mer lättillgängligt saker och ting är desto mer tid spenderas. Att ha tillgång till en trädgård låter bra, men om det saknas jämnåriga barn blir det tråkigt.

Så mycket pockar på uppmärksamheten. Så mycket brus. Corona är självklar. Löfven och dramat kring arbetsrätten – kommer vänsterpartiet dra i spaken eller kan förhandlingarna gå framåt? Faktum är att Löfven själv är facklig och förväntas känna lojalitet till sitt gamla yrke. ”Kill your darlings” verkar passa bra in här.

Annat är hur Frankrike reagerade till terrorismen och kallade det för Islamo-fascism. Ja, det var borgmästaren i Nice Christian Estrosi som myntade begreppet som ursprungligen kommer från underrättelsevärldens analyser. I grunden handlar det om unga män som använder våld och vapen för att tillskansa sig makt och kontroll. Eller för att skapa fruktan.

Här kan man verkligen tala om olika syn på makt. I Nyköping är det fortfarande trygghet som gäller trots skjutningar av varandra som skapar osäkerhet i vardagen. Här råder en nytänkande försiktighet där myndigheter iakttar och på distans styr utvecklingen. När incidenter inträffar ökar trycket på nya reformer. Så går det ett varv till.

Även det här kommer att vara viktigt lång tid framöver. Globaliseringen har inneburit stora flyktingströmmar från instabila regioner. Coronaviruset innebär att takten till viss del har avstannat.

Även om jag har svårt att tro att asylsökandena helt skulle avstanna. Enligt SCB är det i nuläget -37,6 procent lägre invandring.

Polistidningen beskriver antagningsprocessen till Polishögskolan. 4 589 personer sökte varav 1076 kroknade redan vid webbformuläret, 430 gallrades direkt bort, 611 kuggade i frågeformuläret, 345 uppfyllde inte betygskraven, 174 hade inte något konto på UHR. 636 gallrades bort via ett webbaserat IQ-test, Uniq osv. Huvudsakliga slutsatsen är att 300 platser inte fylldes.

Ekvationen går liksom inte ihop. Innehållet i människan är viktigt, men likaså värderingar.

Det är ju förmågan att värdesätta och uppskatta som är viktig för att bygga upp. Det är ju den som skapar anknytning. I ett system där människor testas skapar ett slags klientel.

Testen är således ifrågasatta.

Nog för att jag tror forskningen kunde plocka fram ett bättre formulär.

För vissa samhällsbärande uppgifter måste fungera under pandemin. Polisväsendet men framför allt förskolan och skolan för de mindre barnen. Även polisen behöver skydda sig när de gör olika tester på medborgarna som när de checkar körkort med mera.

Särskilt i kylan då värmen inte kan torka ut vattendroppar där viruset trivs.