Hur lätt är det att förutsäga under en pandemi?

Förutsägbarhet av avlidna under andra vågen av covid-19 är viktigt för att ge de som är insjukna vård. Ju fler som avlider är desto viktigare att validera för covid-19 och andra grundläggande dödliga sjukdomar som cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

Nu riktar IVO väldigt stor kritik mot sjukvården. Alla regioner har brustit i vård och läkarbesök. I början var ju alla helt exponerade för viruset men när erfarenheterna blev större har varsamheten ökat och kunskaperna fördjupats.

En del iakttagelser pekar på att covid-19 är luftburet. Å andra sidan vet vi att luftfuktigheten inomhus ökar under vinterhalvåret vilket passar det här virusets existens. Det verkar sprida sig i trånga och begränsade utrymmen där det finns mycket människor.

Samtidigt ligger ett vaccin i fatet. Region Sörmland hoppas kunna vaccinera alla sörmlänningar innan sommaren. Med tanke på att de generella förutsägelserna var 1,5 år för att få fram ett vaccin har just den förutsägelsen varit lyckad.

Å andra sidan knackar döden verkligen på många just nu. En del ligger i respirator och sjukvården vet inte om utgången blir positiv eller negativ. Särskilda kylcontainer har beställts för att förvara de döda.

Viruset sprider sig med de som reser mellan olika områden. Den väljer ut de svagaste och stannar hos de starkaste som någon form av värd.

Samtidigt har covid-19 blivit betydligt värre än många förkylningar tillsammans. Samtidigt har myndigheter tonat ner farorna vilket är en fälla som avgående presidenten Donald Trump traskat rakt in i. Väljarnas besked är att de med makt förväntas säga sanningen.

I den amerikanska presidentdebatten var Trump betydligt mer segerviss medan Biden såg sanningen i vitögat. Valresultatet visar att de flesta tröttnat på Trumps tolkningar av verkligheten.

Just eftermälet kommer avgöras av vad som gjordes respektive inte gjordes under pandemin. Här tror jag på svenska Coronakommissionen som kommer rapportera om den svenska beredskapen inför det oväntade.

Samtidigt blir det här förr eller senare en erfarenhet. Mycket handlar nu om att ha tålamod och avstå möten och sammankomster. Jag lider med Svenska kyrkan och frikyrkligheten som annars har fulla hus under adventstider.

Nästa år i Jerusalem kan översättas till nästa år i kyrkan. Vi kan påminna oss om hur viktig tron är under svårigheter som ger tröst till människor. Det är nu som vi behöver sträcka ut våra rötter.