Hönan eller ägget

Vem ska få vaccin mot covid-19 först? Är det sjukvårdspersonalen som i Finland och Danmark eller patienten först?

Frågan handlar om tid, men också om smittspridning. De som kan skydda sig bäst får vänta lite längre medan de som inte förmår skydda sig själva får först.

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) säger följande: ”Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.” Det är själva målet.

Samtidigt står det tidigare: ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.”

Här anges det ingen prioritering, utan ”lika villkor för hela befolkningen” kan tolkas som att den som vårdar är minst lika mycket värda att skydda som de som blir vårdade.

Varför vaccinerar Finland personalen före patienterna?

Jag tror det handlar om moralsyn. Översatt till krigstermer handlar det om att beväpna soldaterna för att bekämpa viruset. De är ju i frontlinjen och är ”hjältarna” i praktiken också.

Det räcker med att vara en kvarts finländare för att förstå resonemanget. Kriget formar synen på vem som är fienden. Vem som skyddar och gör jobbet.

I Sverige handlar moralsynen om den självuppoffrande personalen som värderar sin egen insats i andra hand. Det blir bakgrundsljud istället för moral. Näst intill religiöst tolkning där ”den vanärade människan” trots sin gudslikhet får lida.

Nu till en annan tanke: Ädelreformen har ifrågasatts efter att äldreomsorgen saknat medicinska kunskaper. Här spelade tidsandan in och hemlika skyddande miljö ansågs förhindra att sjukdomsförloppet eskalerade.

Filmen Uppvaknandet (1990) påminner om samhällsvindarna då. Eftersom den finns på SVT Play numera kan jag inte låta bli att lägga in följande skärmdump:

Kritorna heter symptomatiskt La Corona”.