Kristider behöver en krisregering

Smittspridningen har ökat lavinartat och det nya muterade coronaviruset som härjar i Storbritannien har accelererat farten.

C19.se som är den inofficiella statistiken från regionerna innan Folkhälsomyndigheten har presenterat sina. Snart är vi uppe i 10,000 döda i Sverige (9,433 just nu) och 500,000 smittade (489,471).

Med tanke på att dödligheten ökade i november och därefter har stegrat i oförminskad takt är 2,000 döda fram till juni månad inte helt orealistiskt. Får Sverige dessutom besök av den sydafrikanska varianten har mortaliteten stigit över sommarens gräns.

Munskydd fnyser de flesta åt här i Nyköping vilket visar behov av ledarskap i form av beslut. Även skolor behöver stängas i likhet med andra restriktioner.

Faktum är att valalternativen inte är särskilt många. Om vaccinationen hinner ikapp mortaliteten är hela Sverige vaccinerat på 2 år.

Coronaviruset är så nära ett krigstillstånd det går att komma utan våld. En ansiktslös fiende där hela samhället tvingas bli ett sjukhus.

En samlingsregering är nog att föredra i kristider då hela nationen behöver vara samlad under samma strategi. Det blir ju också ett sätt att skydda demokratin. En särskild ”coronaminister” är också att föredra. Helst någon läkare i den politiska rollen.

Med tanke på att omkring 2,000 personer kommer dö varje månad behöver samhället organisera sig mer samlat.