Det annalkande klimathotet

Det märks att Sverigedemokraterna famlar efter lösa trådar när Kapitolium blivit invaderad av president Donald Trumps väljare. Det finns en extrem misstro till politiken i USA som Trump valt att utnyttja till sin fördel för att påvisa att det förekommit valfusk vilket omintetgjort hans seger till en andra period i posten som president. I Bullentin.nu skriver ledaren: ”Reaktionerna från de svenska Trumpanhängarna – märk väl att inga etablerade opinionsbildare eller förtroendevalda politiker finns bland dessa – som nu ventileras i kommentarsfält och på sociala medier är skrämmande.”

Nu när Trump väljs ut och Bidén väljs in blir det mittenpolitik som diskuteras. Polariseringens vindar som orsakat att väljarna står än mer från varandra har lett till att behovet av att samlas kring något har blivit alltmer viktigt. Black Lives Matter-rörelsen har ställt sig bakom Bidén som undrade om de skulle bli lika milt behandlade som Trumps anhängare som annekterade Kapitolium.

Samtidigt handlar politik om konflikter eller konfliktytor. Ibland handlar de om kontroll och ibland om brist på kontroll. Kontroll är viktigt, men blir det för mycket är det lätt hänt att tappa tilltron till den positiva delen av den. Det är samma sak med stress. Viss positiv stress är viktig för att aktivera och ta initiativ, medan andra lätt blir skadliga och skapar dysfunktionella beteenden för att kompensera den överdrivna stressen.

Beteenden likaså. Vissa beteenden är ”toxic”, vilket jämförs med sjukdomar där det finns en infektion. Här finns de som gömmer sig bakom anonymiteten och använder den för att märka andra med samma gift som de själva har fått med sig från sin uppväxt.

Tiderna har svängt. Istället för att vara negativ och kritisk, har det istället uppstått ett behov av att vara positiv, ha hopp, visa kärlek och tro på det goda. Det här märks inte minst i synen på rökning och överdriven alkoholkonsumtion, vilket samhället alltmer ser som skadligt beteende. Barnkonventionen har blivit svensk lag, vilket gör att ingen ifrågasätter längre hur många förskolor som byggs – istället är det tvärtom så slåss politiker om att bygga flest förskolor. Det märks inte minst i Nyköping.

Samtidigt behövde jag aldrig slå ett slag för Stockholm när jag bodde där. Det var ”självklart” att alla bor i Stockholm. De hade lämnat landsbygdens trauma bakom sig. Sålt gårdar och hus och flyttat in i bostadsrätten där de kände sig kungliga. När grannarnas på Södermalm fylldes av nyblivna stockholmare blev det ett problem för barnen. De såg staden som en stor festplats helt enkelt.

Det har mindre orter utnyttjat. Många stockholmare som fick barn flyttade tillbaka till ”tryggheten.” En villa i Nyköping kostar 2/3 av vad en villa i förorten i Stockholm kostar. För något år sedan var det 1/3. Idag har priserna suddats ut.

Samtidigt är Ostlänken det som kan förbinda landsbygd med storstad. I det här fallet för Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping. För att landsbygden ska finansieras behövs det stockholmare som flyttar sina drömmar till mindre städer som erbjuder större trygghet.

Just det här sättet att se på medborgare som handelsvaror är nog symptomatiskt för landsbygdens överlevnad. Alternativet är att bli en plats för nysvenskar som Migrationsverket skickar nyanlända. Så helt enkelt är det inte att lösa ekvationen, men digitaliseringen har gjort det möjligt för Norrland att locka till sig globala företag. Detsamma gäller för Sörmland.

Samtidigt tror jag det är viktig att diskutera klimathotet, vilket handlar om att människor expanderar, exploaterar och administrerar nya miljöer och därmed uppstår nya sjukdomar. Att Kina som upplevt en sådan ekonomisk uppsving skulle orsaka uppkomsten av ett dödligt virus är naturligtvis tragiskt, men vad som är mer tragiskt är den västerländska livsstilen som handlar om att expandera, exploatera och administrera på naturens bekostnad.

Frågan är vilket jordklot våra barn får ärva 2030 och 2040.

Det bästa vore om naturliga energikällor kunde utnyttjas. El istället för kol. El istället för bensin och diesel. För att el ska bli det naturliga sättet att färdas behöver kostnaderna för den bli mycket låga eller obefintliga. Då blir investeringskostnaderna betydligt högre, vilket finansieras av skattebetalare.

Coronaviruset har starkt begränsat den globala livsstilen.  Det är naturens sätt att sätta stopp för människan. Helt klart behöver det formuleras en handlingskraftig och hållbar politik för även detta.