Naturen är arg: Tänk den dag när du köper syre i matbutiken

Det var FN:s generalsekreterare António Guterres som myntade uttrycket: ”Naturen är arg. Och vi lurar oss själva om vi tror att vi kan lura naturen för naturen slår alltid tillbaka. Och över hela jorden slår naturen tillbaka med vrede.” (Via DN)

Enligt glaciologen Per Holmström (via SVT) är israset i Himalaya på indiska sidan jämförbart med flera Globenarenor som skulle slå ner i en sjö. Senaste 25 åren har 40 procent av istäcket försvunnit som kallas för ”världens tak” (SVT som stödjer sig på the Guardian.

Att uppvärmningen är grundorsaken är forskarna överens om, enligt BBC men att det handlar om en lavin som landat i en vattensamling på hög höjd som översvämmat.

Att covid-19 är naturens överlägsna vapen mot människans utspridning och överexploatering av naturens tillgångar. Tidigare har politiken administrerat åt fel håll utan hänsyn till naturen. Närmaste förklaringen till covid-19 är att fladdermusen haft ett värddjur som den hoppat till innan människan blev smittad.

Den ena Netflixserien efter den andra avlöser nu varandra om hur jorden blivit obeboeligt efter avgörande klimatförändringar.

Vad som saknas är tillräcklig politisk vilja. Tänk den dag när syre säljs i matbutiken. Då är det förbjudet med allt annat än elbilar. Ska vi verkligen behöva komma dit en dag?

Vad som saknas är inte förutsägbarhet utan handlingskraft. Bilindustrin behöver helt gå över till eldrivet. ”Omställningen” kallas det för i politikers mun, men innovationer som är i samklang med naturen är nödvändiga.

Det borde vara lag på återanvända gamla mobiltelefoner. Materialet bör återanvändas.

Elförsörjningen behöver täcka extremt kalla vintrar och även el till bilparken. Trots att Sverige tidigare hade stora lager, enligt statsminister Stefan Löfven i en partiledardebatt – så är lagret slut nu!

Kortsiktigheten är ett problem. Kärnkraft är inte att leka med, men människor behöver el. Alternativa källor behöver utnyttjas i syfte att lämna kärnkraften – vilket de flesta är överens om. Här behövs en proaktiv politik där de som ursäktar sig med kärnkraft också behöver visa alternativen.

Allmännyttan behöver gå i spetsen för solceller till sina hyresgäster. Det ska löna sig att bo kommunalt – där det gemensamma bästa lättare går att uppnå där naturen är den största vinnaren.

Jag är trots allt glad för att Sverige gör sin del. Med tanke på hur naturen mår behövs det fler politiska beslut som skyndar på utvecklingen. Målet borde vara att sluta fred med naturen. Det