En tredje våg

Vargen kommer. Det är lätt att tänka på den sagan som många föräldrar läster för sina barn innan läggdags. En sund eftertänksamsvarning att inte ljuga för att få uppmärksamhet.

Fast nu är det inte längre få som varnar om en tredje våg, utan det är Folkhälsomyndigheten och socialminister och oppositionen i regeringen. Syftet är att förbereda Sverige för 6,000-7,000 dödsfall för äldre som är sköra.

Förhoppningen är att vaccinen bromsar dödsfallen. Fast vi vet inte hur effektiv ett år gammalt vaccin är mot ett nytt muterat covid-19. Den brittiska varianten och de tropiska varianterna från Brasilien och Sydafrika.

Det räcker inte med att några procent är vaccinerade, vilket lämnar dåligt samvete åt EU och regionerna som inte håller takten enligt statsrådet Anders Ygeman i Ekots lördagsintervju.

Samtidigt har köldknäppen satt djupa spår i Texas. Ett supermodernt samhälle som vanligtvis klarar varmare vintrar, men inte kallare. Överallt blir samhällen överrumplade av naturen som slår tillbaka med full kraft.

Inte nog med det. Segregationen är ett gammalt kolonialt sätt att dela på befolkningen in i en liten växande grupp priviligierade och en stor grupp som står utanför.

Här tänker jag på Jakarta där vatten skiljer olika grupper från varandra. Ögruppen synas nu för bristen på samordning gällande vattenförsörjning vilket resulterat i att landet sjunker dramatiskt. Endast fem procent av staden har gemensamma vattenrör, enligt Urbannet som strävar efter hållbara samhällen.

Egentligen är det här inget nytt. Virusvarianter uppstår naturligt varje år. Vad vi fått är covid-19 som imiterar liknande mönster men mobiliserar med tre till fyra månaders mellanrum.

Det var i juni som första vågen började ebba ut. Snart har var tionde person blivit smittad.

Skolan är ett område som är eftersatt. I Storbritannien satsar nu 4 miljarder extra för att eleverna ska kunna ta igen förlorad tid under sommarlovet, enligt Sky News.

Liknande satsningar bör också göras i Sverige. Här bör lärare bli vaccinerade för att utbildningsväsendet ska fungera.

Fast en tredje våg är svår att föreställa sig har Hong Kong redan haft fyra, om inte fem sådana i nuläget.

Själv har jag tyckt att det är orealistiskt att tro på att alla blir vaccinerade innan midsommar. Just nu hänger hoppet på vaccintillverkarna. Astra Zenecas vaccin har fått dåligt resultat för de som är äldre än 65 år, vilket gör att det inte lämpar sig för de absolut sköraste.

Annons