En mycket allvarlig situation

Sjukförsäkringsdebatten. Efter att Uppdrag Granskning avslöjat felaktigheter hos Försäkringskassan i tre långa avsnitt på SVT har det regeringen äntligen reagerat. ”Då har vi en mycket allvarlig situation när det gäller våra medborgares rättigheter till ekonomisk trygghet vid sjukdom”, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) till Ekot. Inspektionen för Socialförsäkring har fått i uppdrag av regeringen att granska försäkringskassan och har hittat stora brister i Försäkringskassan utredningsarbete kring sjukpenning och aktivitetsersättning.

I deras utredning (Rapport 2021:3) står det att ”Försäkringskassan uppfyller inte inte utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena, och i ytterligare 37 procent finns förbättringsbehov.” De skriver i rapporten att ”sjukförsäkringen har under perioder debatterats intensivt” och ”handlat om Försäkringskassans tillämpning och följsamhet mot regelverket och om deras bedömningar varit för hårda eller för generösa.”

Ur rapporten 2021:3 (s.14)

Egentligen behöver vi gå tillbaka till 16 januari 1997 till regeringens sammanträde då direktivet 1997:9 målade en bakgrund att förtidspensioneringarna ökade lavinartat. Kort sagt landade utredningen ”Ohälsoförsäkringen – Trygghet och aktivitet” (SOU 1997:166) i att ”huvudlinjen bör vara att ingen permanent ersättning skall betalas ut förrän möjligheterna till rehabilitering och omställning är uttömda” och att ”det bör finnas tydligt definierade medicinska kriterier för rätt till ersättning”. Den var också balanserad: ”Den som trots rehabiliteringsinsatser inte kan arbeta bör få sin långsiktiga ekonomiska och sociala situation tryggad genom en förtidspension som inte förväntas upphöra förrän vid övergången till ålderspension vid 65 års ålder”.

Uppdrag Granskning: Försäkringskassan – 3. Ett normalt förekommande arbete (10:02)

Den lade också till att den förtidspensionerade hade rätt till ett aktivt liv: ”Den förtidspensionär – som trots sjukdom eller funktionshinder – vill pröva på arbete, studier eller andra aktiviteter bör uppmuntras att göra detta.”

Så, idag när jag var ute och promenerade såg jag en knappt 30-årig kvinna i sina bästa år med rullator. Långtidscovid var diagnosen eftersom hon hade tydliga andningssvårigheter och påtaglig trötthetssyndrom. Enligt en begynnande forskningsrapport via Lunds universitetet riskeras 14,5 % kvinnor jämfört med 9,5 % män drabbas av covid-19 längre än 8 veckor, vilket är uppgifter hämtade från Storbritannien som haft en särskild app för registrering av covid-symptom. Rapporten är läsvärd i sin helhet, men tyvärr sätter patientsekretess käppar i hjulen för liknande rapporter i Sverige, något som stör forskare inom fältet men också försvårar ökad medvetenhet om olika sjukdomars effekter på normalt förekommande arbete.

Att ”sjukpenning ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och vara ett effektivt stöd för att individen ska återfå arbetsförmågan och återgå i arbete” är hoppfulla ord från Inspektionen för Socialförsäkring generaldirektör Eva-Lo Ighe.

Att regeringen äntligen tar tag i frågan på allvar visar att det inte ska gå tumma på tryggheten för de som verkligen har tydliga symptom på sjukdom. Så onsdag den 17 mars 2021 publicerade Uppdrag Granskning sina inlägg och 30 mars 2021 svarar regeringen med kraft. Det tog alltså mindre än två veckor för regeringen att komma med ett underlag för att garantera tryggheten för de som blir utförsäkrade.

Slutligen lite uttryck i svenska: Heter det ”falla”, ”trilla” eller ”ramla” mellan stolarna?