Vaccineringsbudskapen är motstridiga och skapar förvirring

Smått märkligt att kvinnor dör av AstraZenecas vaccin mot covid-19, vilket SVT Nyheter meddelar om från Folkhälsomyndigheten (FHM). Ändå verkar sjukvårdens erfarenheter inte nå deras beslutsbord.

Istället har en gräns på 60 år satts, vilket Läkemedelsverket skriver om: ”Mycket sällsynta fall av blodproppar, ofta på ovanliga ställen (till exempel hjärna, tarm, lever, mjälte), i kombination med låga nivåer av blodplättar, i vissa fall tillsammans med blödning, har observerats efter vaccination med Vaxzevria. Detta inkluderade några allvarliga fall av blodproppar på ovanliga ställen i kroppen och ökad proppbildning eller blödning runt om i kroppen. Majoriteten av dessa fall inträffade inom de första 14 dagarna efter vaccination och inträffade i de flesta fall hos kvinnor yngre än 60 år. Vissa fall hade dödlig utgång.”

Fast i det här fallet var det 65 år vilket SVT rapporterade om. Slutsatsen borde därför luta åt att kvinnor inte ska ta AstraZenecas vaccin då det finns risk för blodplättar.

Sjukvårdspersonalen som fått första dosen av AstraZenecas vill flera ha den andra dosen. Kanske för att de inte fått några symptom och därför vågar de gå vidare.

Vaccinet har börjat slussat ut nu med stor fart. 500 000 i veckan! Det ska bli spännande att se om det ger positiva effekter på smittspridningen och minskade inläggningar på sjukhusen.

För sjukvårdspersonalen blir det en stor lättnad och behovet av återhämtning är mycket stort. Löfven har sagt att ljuset i tunneln är numera i sikte. Förhoppningsvis blir temat annat om ett halvår.

På tal om motstridiga budskap. Polisen i London vet inte hur de ska förhålla sig till de olika bud som ges gällande restriktioner. 66 gånger har lagen ändrat sig, vilket säkert går att jämföra med Sverige. Det är en annan historia.