Trump kan vara tillbaka på Facebook om 6 månader

Dra på trissorna, Facebooks oberoende juridiska kommitté som består av tjugo jurister från i olika delar av världen och som agerar ovanför Facebooks eget intressesfär har bestämt sig för att Facebook agerade oproportionerligt när de uteslut honom från den sociala plattformen där han hade 35 miljoner följare på Facebook och 24 miljoner följare på Instagram.

Nu väljs fem av dessa tjugo ut för att fatta oberoende beslut. Det kan exempelvis vara frågor om bröstvårtorna får synas vid bröstcancer. En jurist måste vara från landet där händelsen inträffade.

Denna juridiska kommitté heter Tillsynsrådet på svenska och beslutet i sin helhet går att läsa här. Det var efter stormningen av Capitolium den 6 januari då Twitter och Facebook bestämde sig för att stänga av den dåvarande presidenten Donald Trump. Han hade då i ett videoklipp bett sina väljare gå hem trots valförlusten som han ansåg vara felaktig, dålig och ond.

Fast helt okomplicerat är det inte. Facebook behöver bli mer tydliga i sitt avståndstagande från våldskommunikation, eftersom det inte anses vara tydligt nog för att stänga av Donald Trump. Genom att vara vaga och otydliga blir det svårt att utkräva ansvar från kontohavarna, menar Tillsynsrådet, som vill utkräva mer allmänt ansvar för vad som blir publicerat på Facebook. Annars blir beslutet som fattades godtyckligt.

Frågan är vad det här innebär inför valet 2022 i Sverige kommer därför bli intressant att följa upp noggrannare. Flera andra val runt om i världen kommer naturligtvis också påverkas av att källorna ska vara granskade innan något postas för att autenticiteten ska vara riktmärket.

Samtidigt var det en enorm lättnad för många att våldskommunikationen upphörde på mindre än några dagar. Det var världens mest framgångsrika person inom social media som blev raderad på en dag. Det är naturligtvis värt en extra tanke.

Nu hade visserligen valet redan skett, vilket inte gjorde det här beslutet från Facebook och Twitter till en valfråga. Men, att de riktlinjer som de själva stakade ut då behöver cementeras är tydligt.

Källan som inspirerade till artikeln hittar du här.