Indien i covid-lågor – syrebrist

Det är näst intill omänskligt att föreställa sig situationen i Indien där människor som drabbats av covid-19 saknar syre, åker runt till olika sjukhus och sedan dör av syrebrist, vilket bland annat New York Times och DN rapporterar om.

Luften består till större delen av kväve, 78,1 procent, och 21 procent av syre enligt SMHI

På youtube cirkulerar dokumentation från de öppna kremationerna som traditionellt brukar vara 8 om dagen har ökat till maximala 100 om dagen. Seemapuri cremation är ögonblicksbilder på öppet trauma som sprider nyheterna om ett land i djup kris.

Faktum är att myndigheterna försökt tona ner dödligheten. Familjer har blivit krossade av virusets framfart och vördnaden för avlidna har solkats ned. Istället har det blivit världen som tittar på när Indien lider när knappt anhöriga vågar närvara vid sista färden.

Uppemot 400,000 smittade varje dag har orsakat den här överdödligheten. I New Delhi dör omkring 300 om dagen.

Enligt hinduism ska den döda kroppen helst kremeras. Själen ska befrias från den döda kroppen är tanken. Den äldste sonen leder kremeringen och för kroppen till platsen. I det här fallet är det tegelplattor som botten och torra trädgrenar som täcker den avlidne med olika dukar av silke. En hinduisk präst, en pandit, leder därefter i en slutlig bön innan brasan tänds.

Askan ska sedan föras till floden Ganges. Röken från krematorierna har förtätat luften i närliggande kvarter vilket skapar svårigheter att andas för närboende.

Här hemma i Sverige är trenden liknande. Fler och fler anhöriga besöker inte sina avlidna i rädsla för att själva bli smittade. Bristen på närvaro av anhöriga var för 20-30 år obefintlig men är idag norm. Något som får krematoriepersonalen att förundras. I den judiska traditionen fanns särskilda gråterskor som uttryckte sorgen öppet för att underlätta processionen. Liknande lagstiftning kan behövas på plats för att ingen ska behöva dö ensam.

Döden blir ett spektakel som de får se genom telefonen. Den vanliga ritualen att krama och pussa de döda fungerar inte. Att släpa på covid-19-sjuka från sjukhus till sjukhus efter syre kan sluta på krematoriet istället.

Att regeringen i Indien får kritik är uppenbart. Här verkar maktlösheten vara tydlig.

Sedan blir den indiska varianten ett tydligt tecken på en fjärde våg i Sverige om vi inte sätter upp reserestriktioner som Tyskland och Italien, Storbritannien och Australien. Varianten sprider sig i värmen, vilket gör att sommaren kan bli betydligt svårare att bedöma som frizon från viruset då det är omkring 40 grader i New Delhi.

Annons