Hvad vil Sosial-Demokraterna?

En spännande enkät som knappt förvånar en socialdemokrat är SVT:s enkät i en del samhällsviktiga frågor som berör finansiering, förvaltning och samarbete.

Angående progressiv kapitalskatt säger 59,6 procent ja. Fastighetsskatt tycker 58 procent att den ska återinföras.

Senaste Uppdrag Granskning påpekar att det finns en gräddfil för de på banktoppen vilket inte gäller för vanliga människor. Även boendet har blivit en miljardindustri där framför allt medelklassen fått en språngbräda att tjäna miljoner på sitt boende.

Även värnskatten tycker 65 procent att den ska återinföras. Det är en symbolfråga där 5 procent extra statlig skatt gäller för de med mycket hög inkomst.

Rutavdraget har avskaffat svartjobben vilket gör att 47,4 procent vill avskaffa den medan 41,7 vill behålla den. För de med sommarstugor är renoveringar betydligt billigare, men de som har mycket vill ha mer är fler ger en dålig eftersmak.

35 timmars arbetsvecka tycker 51 procent är dåligt medan 35 tycker den är bra. Kommunal kan jag tänka är en av dem som tycker 35 timmars vecka är bra då många kvinnor deltidsarbetar. Mannen trivs bättre på jobbet med kollegorna – vilket inte är ovanligt. Män blir lättare självgoda än kvinnor.

89,7 procent vill stoppa vinstuttag i välfärden. Majoriteten är emot detta vilket inte är konstigt. Valfrihet, ja, men inte vinstuttag, borde vara en bra kompromiss.

Skattesänkningar för sjukskrivna, arbetslösa och föräldralediga, så de betalar samma skatteandel som de som jobbar tycker 75,4 procent är bra. Frågan kommer även upp i S-kongressen 3-7 november i år.

Sedan tycker 49,7 procent att Januariavtalet har påverkat partiet negativt men 97,4 procent tycker det var rätt beslut att ingå i samarbete.

1886 lyckades August Palm få fackföreningsrörelsen att ställa sig på socialdemokraternas sida. Han förordade också att kampen skulle föras på demokratisk väg med röstsedeln som vapen.

Att socialdemokraterna ingick i Januariavtalet visar på sällsynt kampvilja. Inget är gratis i de politiska villkoren.