Pedagogisk ledarskap mot pandemins effekter

Att lyssna på den korta debatten mellan justitieminister Morgan Johansson (S) och Johan Forssell, rättspolitik talesperson (M) från Aktuellt är något värt att reflektera kring.

Vad det handlar om är att skapa en rättssäker miljö där vittnen inte riskerar repressalier från kriminella gäng. Istället för böter riskerar de som hotar vittnen bli häktade, vilket låser in individen i 14 dagar.

Det handlar om avskräcka gängmedlemmar från att styra rättsprocessen men under en häktning kan åklagaren leta efter fällande bevis som ger längre straff. Att bli häktad och inlåst är ju i princip att mattan dras undan fötterna.

En annan aspekt är kriminella som ställer upp och vittnar själva kan få strafflättnader. Fördelen är uppenbar och kronvittnet kan själv avgöra riskerna med att vittna. Problemet är att ledaren kan beordra en av sina underlydande att ta på sig skulden, och själv gå fri vilket skadar samhället.

Debatten är viktig eftersom det handlar om förorterna, ofta de utsatta, där gängen har störst fäste. Att bryta segregationen är viktigt. Ju längre ifrån samhället radikaliserade och kriminella områden kommer desto svårare blir det att vända utvecklingen. De som blir hårdast drabbade är ytterst kvinnor och barn.

Att bygga bort problemen är också en väg att pröva. Här behövs det utomeuropeiska födda män som kan arbeta. Ostlänken är ett sådant projekt som kommer generera 15-20,000 arbetstillfällen.

Att byggbolagen kan utbilda arbetare är också en viktig aspekt som kräver politiskt ledarskap. När det saknas arbetskraft kan företagen själva utbilda – vilket inte var ovanligt på 1970-talet då verkstadsindustrin krävde högre utbildning av sin personal.

Min egen far blev utbildad av Electrolux i Motala. Det var en lång utbildning som motsvarar en akademisk karriär. Här krävs det pedagogiskt ledarskap, vilket är tydligt när det saknas.

Pandemin bidrar till att arbetslösheten stiger, vilket är 9,3 i Nyköping och 14,3 i Eskilstuna som har fjärde högsta arbetslöshet i landet. Oxelösund ligger numera på 11,8 procent medan Katrineholm har 10,1 procent. Trosa ligger på 4,9 procent och Gnesta på 6,3 procent.

Uppenbart är urbaniseringens effekter där högutbildade flyr landsbygden och jobbar i Stockholm. Problemet är inte unikt. Pandemin har hitintills inte fått några positiva effekter på ekonomin – vilket gör att EU behöver engagera sig.

Mycket av den regionala makten har flyttat till EU. Att inte bara skicka pengar utan fördela kompetens i syfte att utbilda arbetslösa är något EU behöver göra mer av.