1/4 av rösterna 2022 är pensionärer – andra frågor hamnar i bakgrunden

Onekligen får miljöpartiet ingen utdelning för sin klimatpolitiska åtgärder trots att de sitter i regeringsställning. Naturligtvis är det tragiskt för samarbetspartierna S, V och C att när de inte drar sitt strå till stacken lider opinionen mellan den nuvarande blockkonstellation.

Sedan Miljöpartiet kom med i riksdagen har klimatpolitiken blivit en realitet. Vid städerna kantade runt Östersjön är försurningen ett faktum i likhet med att torsken har minskat dramatiskt. Det tydligaste är ändå de stora vassmängderna som blivit enorma. Redan 1992 kunde länsstyrelsen i en rapport belysa problemet med övergödning. Istället för att bromsa utvecklingen har det eskalerat.

Tydligast var ändå hettan med skogsbränder sommaren 2018. Även nu är temperaturen ovanligt mild och Sydeuropa har under sommaren haft en enorm hetta medan Mellaneuropa haft enorma skyfall med översvämningar som följd.

Miljöpartiets väljare är pragmatiska och väljer regering efter grön profil. Idag har de flesta partier anpassat sin klimatpolitik till att ligga närmare klimatmålen. Fortfarande är kärnkraften något som vi är beroende av.

Annars får vi köpa gas från Ryssland, vilket Tyskland redan gör. Eller dramatiskt bygga upp energin kring solceller och batterier som samlar energi. Här tycker jag det borde ställas högre krav på nybyggnationer där solceller står för elförsörjningen. Men, ställer politiker inte krav, då händer ingenting.

Fast med klimatpolitiken vinner man inga val även om de är viktiga att skapa större medvetenhet kring.

Pensionsfrågan är större och avgörande för de stora partierna. Här har S och M varit ensamma pådrivare men SD vill generellt höja pensionen med 1,000 kr. Istället för att lappa och laga i ett system som behöver stärkas i grunden, är Jimmie Åkessons ord. Finansieringen sker via biståndsbudgeten där 23 miljarder tas ifrån av de 53 miljarder som de årligen får.

Idag är en fjärdedel av väljarna pensionärer, det vill säga över 65 år. Vänsterpartiet har också sällat sig till skaran att höja pensionen till grunden, vilket har fått SSU:s Lisa Nåbo att uppmana moderpartiet att lämna pensionsgruppen, skriver DN.

Eftersom det är fler män som röstar på SD har vi fått en könssegregerad blockpolitik. Trenden med Brexit och Trump handlar om männens kamp. De röstar med fötterna istället för med hjärtat, säger en sverigedemokrat. Något som vanligt bland tidiga kristna som målade en fisk i hemlighet i sanden med fötterna när de markerade sin trostillhörighet för andra.

Klimatpolitiken kommer naturligt bli viktigare och viktigare med tiden men pensionsfrågan är minst lika viktig. Här tror jag också på vikten av medicinsk kompetens på kommunal nivå.

Fler har medicinska diagnoser som tolkas utifrån en socialvetenskaplig ram, vilket ledde till att tusentals äldre dog av coronaviruset. Här behöver kompetensen stärkas både inom kommunen och regionerna med tätare samarbete. Särskilt när det psykiatriska diagnoser men även neurologiska som skapar mycket onödigt lidande.

Nu lite till skolan också. Oundvikligt att skriva om. När en pojke med neurologisk funktionshinder inte får stöd i skolan, eller allvarlig psykisk ohälsa blir osedd hos flickor blir de automatiskt resurskrävande kostnader längre fram. Sådant behöver avvägas i en tvärvetenskaplig miljö med både sociologisk som medicinsk expertis. Något som knappt existerar idag.

Tydligast var det när socialchefen fattade medicinska beslut om munskydd och social distansering. Bäst på det här samarbetet är Karolinska i Stockholm medan övriga landet helt ligger bortom den positiva erfarenheten av samarbete.

Därför behövs lagstiftning om utökat tvärvetenskapligt samarbete.