Dags att sopa mattan framför egen dörr

Nu straffar sig Sverige alliansfria tillmötesgående diplomati gentemot det kurdiska folket. Turkiets unika särställning gentemot Nato och EU är viktig. De tog emot miljontals flyktingar från Syrien som fick en fristad under kriget medan de höll flyktingströmmen borta från Europa. De är också behjälpliga i relationen till Ryssland då Konstantinopel en gång utgjorde modern till den ortodoxa kyrkan allt sedan 395 efter Kristus. President Putin är intresserad av historien och utgår mycket från en äldre retorik som utgör ställningstaganden till nutid.

Faktum är att Turkiet har Sverige på halster. De vill att både Sverige och Finland utlämnar 33 oppositionella. Här har både Sverige och Finland varit ovanligt snälla och utnyttjat sin ställning som alliansfria gentemot den övriga världen. Det hände även under Kalla kriget att ena dagen kunde Sverige stå på Sovjets sida och andra dagen på USAs.

Troligtvis har Sverige och Finland insisterat att de inte tänker lämna ut de utpekade terroristerna. Då utan att göra det inför offentliga ridåer. Det har direkt fått ett gensvar hos Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan som på måndagskvällen säger att varken Finland eller Sverige är välkomna.

Problemet är att Turkiet inte är en demokratiskt kontrollerad stat. Åtminstone inte enligt Utrikespolitiska Institutet som lägger grunden för den svenska synen på Turkiet. Frågan är om USA utesluter Turkiet för att istället välkomna Finland och Sverige. Eller om Finland och Sverige tvingas retirera från sina positioner. Tidigare höga svansföring kan därför komma att straffa sig.

Högst troliga är USAs president Joe Biden bestämmer sig för lägga sig i konflikten då båda parterna är viktiga. Den ena i norr och den andra i söder. Med tanke på att statsminister Magdalena Andersson redan pekat på en kursändring lär det här bli en av de mer obehagliga konsekvenserna – eftergifter för en ny politisk ordning vilket är kohandel med andra nationer där Sverige inte längre kan dra längsta stråt och luta sig tillbaka på alliansfriheten.

Å andra sidan kommer alliansfriheten inte rädda oss längre från den ryska aggressionen. Med det i vågskålen blir beslutet lätt, men knappast utan moraliska betänkligheter.

BBC skriver kritiskt om det svenska sättet att tänka gällande anslutningen till Nato: That could be down to high levels of trust in Swedish authorities, the fact it can be taboo to speak out publicly if you’re against the political consensus, or – as the politicians hope – a growing sense of unity that membership is essential in order to protect both Swedish citizens and security in the region.