What we people understand in Sweden

Today president Donald Trump mentioned Sweden at his speech  Conservative Political Action Conference in Washington. Both Fox News app and CBC News on Facebook showed it live. Trump started to attack “dishonest media” and explained that he wasn’t against media in general, but “fake media”.

He also addressed himself towards consultants in politics who are good at “sucking money” instead of giving good advices. This was because every newspaper expect a few believed in his victory. Even her in Sweden the big newspapers failed big time, but it seems like they have forgotten. Now they have started their own control of fake news. 

Suddenly everyone is talking about the situation in our suburbs which we in Sweden call “exposed areas”. 

Mostly because of Donald Trump is making it to the main issue to talk about Sweden. 

That’s actually a new situation for us.

 Today here in Nyköping there’s both people from Afghanistan, Syria and Northern Africa and of course Somalia. 

Premie minister Stefan Löfven was today addressing himself on Facebook against the riots. He wants to have a focus on solution instead of political attacks like Trump or spreading hate and fear like the Swedish democrats. He didn’t deny the reality but he wanted to change focus. To calm down the people that are upset. 

In April the social democrats are meeting for congress which they call “safety in a new time”. 

The young men from Afghanistan are very ambiguous and love to hang around where ever there is people. Syrians often come in big family groups where ISIS has fought. They have good grades from school. 

Actually, it could never be wrong to flee a country where a war is threatening your life and already started to kill your close ones and relatives. Sometimes there’s no option to fight back. A revolution like the Arabic spring could never foresee that terrorist would take over and start ISIS. 

The good thing with people coming from abroad is that small places places on the countryside  here in Sweden suddenly could start living. Often the young generation left the city for the bigger cities. In Oxelösund the municipality tear down houses. When the migration started they could this year start to build new houses.

In Brandkärr in Nyköping where there’s lot of muslims living there has been cars which have been burned down to the ground. Even some young people have tried to make a bomb which exploded and killed one of them. The apartments are made of thick concrete so the explosion was mainly inside the room. This of course creates a lot of fear. 

The bad thing is that almost every big company has moved to China or other coutries where the workers conditions aren’t so good as here. It’s often elderly people living here. You could call Nyköping Swedens Florida in a way. Calm and quiet. The loneliness could be a problem – but most people talk with each other in a way you don’t do in a big city. 

The problem here is that people don’t have a job to go to. They get money from the insurance company which belongs to the state. Many people are fighting against depression which could be a concerning issue, but most people from Arabic, African or Asian countries don’t even know how that feels – or even what it is. 

It could be a good opportunity for the countryside to get a lot of people and even workforce. Today the government is helping the municipality with refugees with 210 dollar per day. That amount is planed to be cut to half in the summer. 

Today the society is diveded in two camps: those who work and those who don’t. 

When there’s no real jobs at the countryside the race is to get most benefits from the insurance company. Otherwise you can’t afford living. 

The sad thing is that the strong young people move out. 

The other who stay get used to their unemployment. 

In the Muslim society it’s sad that the Somalian women can’t meet together to sew clothes because everyone is fearing their men. I can’t think of a more repressed group in our society. 

Nätet är ett propagandaverktyg för missnöjda

SÖNDAG. Donald Trump har uttalat sig om Sverige efter att ha tittat på Fox News. Han tycker att Sverige har tagit på sig för mycket ansvar för flyktingarna. I sitt tal angriper han explicit Sverige och nämner oss som trefaldigt världsförlorare i flyktingmottagande.

Independent tycker att Donald Trump hittar på att Sverige råkat ut för en terroristattack när han refererar “last night in Sweden”. Istället refererar han troligtvis till Fox News.

Nu har Vox hela talet transkriberat, vilket underlättar analysarbetet.

That I can tell you, but I know that you want safe neighborhoods where the streets belong to families and communities, not gang members and drug dealers who are right now as I speak being thrown out of the country and they will not be let back in.

Och:

The gang members, bad, bad people. I said day one, and they’re going out. Or they’re being put in prison, but for the most part, get them the hell out of here. Bring them back to where they came from.

Det är troligtvis det som Donald Trump hänvisar till.

Nu har polisen mycket att göra.

Nu är det ganska lugnt i Nyköping jämförelse med Stockholm dit de som söker efter mer spänning drar sig till. Här har kommunen, bostadsbolagen och polisen bestämt sig ha ett gemensamt grepp för oroligheterna och lovat ett tryggare Brandkärr för medborgarna. Det är också tydligt att de som håller på med droger är också de som är mest extrema i sina åsikter.

Situationen som Donald Trump beskriver för de arbetslösa är:

You want to make it easy for companies to do business in America. And harder for companies to leave. We don’t want companies saying, everybody is fired. We’re moving to another country. We’re going to make the product. Sell it across the border and isn’t that wonderful. Not going happen anymore.

Det är i princip vad som hänt i småstäderna runt om Sverige. Företagen har flyttat produktionen till Kina eller något annat låglöneland. De har skyllt på att kompetensen inte finns här, trots att de bara varit ute efter att skära ner på produktionskostnaderna. Det finns inget som heter “svenskt” längre, eftersom stoltheten över att vinna har försvunnit för arbetarna.

Sörmland är på tredje plats gällande arbetslöshet i Sverige. Proteströsterna är märkbara: I Eskilstuna har SD 16,38%, i Nyköping 8,27%. (Södertälje, där många från Nyköping arbetar, har 13,30% av SD-anhängare.) I Flen har SD 18,94%. I Vingåker 17,29%. Katrineholm som är ett starkt socialdemokratiskt fäste har 10,35%.

Nu diskuteras det vilken makt trollen har i samhällsdebatten. De har numera en egen fabrik. Fabriken har de blivit kallade eftersom de producerar uppemot 2,000 kommentarer/dag.

Stefan Löfven är naturligtvis kritisk och har bestämt sig för att ta upp striden mot de som beskriver verkligheten på ett annat sätt. Det går alltså inte underskatta nätet som propagandaverktyg i händerna på medborgare som är missnöjda. Det ska bli intressant att följa Löfven när han tar upp kampen.

Med lätthet skulle jag kunna säga att vi befinner oss i ett propagandakrig.

Storbritannien missar Nato-målet med 0,02 procent

TISDAG. Ska vi gå med i Nato eller inte? Egentligen  är det inte längre frågan efter att Donald Trump blev president. Frågan är om Europa ska åka gratisskjuts i Nato när amerikanska befolkningen betalar notan och skulle kunna göra mycket mer för att stärka sina egna villkor?

Idag är Nato garanten när det kommer till Europas säkerhet. När ryssarna flyger sina rundor på internationellt vatten i Norden så skickar Nato upp sina jets. Det finns naturligtvis risker i det operationella arbetet som sällan blir en politisk sak då en enskilda operationella händelse sällan leder till en politisk åtgärd i dagordningen. 

Med det är inte samma sak som att oegentligheterna inte existerar. Däremot talar förakräckningsvapnet med större tydlighet än någon annan kommunikationsform till vår känsla för överlevnadsförmåga. Det är en sak. En annan sak som finns i människan är försvarsinstinkten som dyker upp hos varje nybliven förälder som ska skydda sitt barn mot yttre faror.

Där måste försvaret vara totalt eftersom det är avhängigt av barnets överlevnad och frihet att leva ut sin fantasi och frihet. På samma sätt är vi i samhället beroende av militären för att friheten ska finnas. Ja, det tillhör livets paradoxer att förundras över att de som bär ett säkerhetsansvar är de som möjliggör ett fritt och demokratiskt samhälle.

Enligt beräkningar från International Institute for Strategic Studies har Storbritannien (UK) spenderat 1.98% av sin budget på försvaret 2016. De missar målet med 0,02 procent, vilket strider mot premiärminister Theresia Mays uttalande att Donald Trump står bakom Nato till 100%. 

Enligt regeringen (UK) så beror det på valutaväxlingar, men det kan innebära också en diplomatisk miss då Storbritannien läxar upp andra länder som inte tar sitt ekonomiska försvarsansvar. Detta också enligt Sky News

Brexit har också hyllats av Donald Trump som indirekt ifrågasätter EU och Tysklands ledarskap. Exempelvis finns det enlig Trump gott om terrorister i Bryssel som belgisk polis inte gör något åt. 

Hur politiken ska gå till väga här råder ett visst stillastånd. Hoten reduceras till hedersvåld och till “brottslingar” som är det nya täckordet för flyktingar som begår brott i Sverige. Medierna famlar i vad som är värt att publicera och leder till att ansvariga ser dumma ut i medborgarnas ögon.

Det rör sig om bilbränder som inte rapporteras, hot och misshandel av personer med nyckelfunktioner, hot om självmord mot medborgarskap och även numera verkställigheten av hoten. Migrationsverket framgår som dumma när de inte ger afghanska pojkar och unga vuxna en chans att stanna. Eller att kommuner framgår som dumma som inte bryr sig om sina medborgare framför invandrare.

Å andra sidan ger regeringen 1900kr/dygn för varje flykting. Då fram till sommaren då en halvering är förväntad och orsakar en debatt.

Sedan är införa zoner som moderatledaren Anna Kinbeg Batra förespråkar är aningen överdrivet. Det är som att göra lag av kulturella band vilket känns konstigt. Hur säkerhetspolitiken ska utformas för medborgarnas bästa är ett dagligt fördjupat ämne i den tysta politikens värld där vi rör oss på ett mer personligt plan. 

Där kan enskilda VPN- och tunnellösningar till sina digitala enheter vara viktigare än säkra zoner som tar oss tillbaka till ett apartheidsamhälle. 

Turbulens bland säkerhetsrådgivare 

MÅNDAG. Stefan Löfven har varit i Iran och avslutar sin resa där med att besöka Scania som av ekonomiska intressen stannat kvar i landet under sanktionsåren. Efter att Barack Obama erbjöd Iran kärnkraft och lyfte bort sanktionerna mot landet har det sett ljusare ut än på länge. Då tills Donald Trump bestämde sig för att sätta ett tillfälligt flygstopp från Iran tillsammans med sex andra muslimska länder. 

Sverige är också ordförandeland i FN:s säkerhetsråd. Onekligen är Stefan Löfvens besök i Iran ett sätt att markera för Trump-administrationen att det är onödigt att spä på med sanktioner. Då efter att Obama normaliserat relationen. 

Nu menar K. T. McFarland som tidigare arbetat som vice säkerhetsrådgivare åt Reagan-administrationen att Trump-administrationen förverkligar väljarnas önskemål att stoppa status que-politiken, men att de inte kommit igång med arr regera. Anledningen att hon blir intervjuad av New York Times är den senaste turbulensen kring det nationella säkerhetsrådet. Säkerhetsrådgivaren Michael T. Flynn misstänks ha vilselett vice presidenten Mike Pence. Relationen mellan Ryssland och USA är som sagt känslig.

Tidigare i förra veckan tänkte försvarsminister Jim Mattis borda ett iranskt skepp som fraktade militär förnödenheter till Houtchi-krigare i Yemen. Då för arr bryta den statliga supporten till terrorister. Den gamla generalen har en blodad tand till Iran som går tillbaka trettio år i tiden. 

Iran har tillsammans med Ryssland och Syrien stridit mot ISIS. Det är vad som kan väga tyngst i vågskålen och stoppar militära operationer mot Iran. Mattis är också väl medveten om hur komplicerad tillvaron är i Mellanöstern och att göra direkta militära operationer mot Iran lär lätt eskalerar bortom kontroll.

Den tidigare agendan av hot mot USA räknas Ryssland, då på grund av att de har kärnvapen. Hotet i sig är inte aktivt, medan ISIS är det mest hotande och Iran kommer på tredje plast enligt ett dokument från säkerhetsrådgivaren Joseph Dunford, även kallas “Fighting Joe”. Han har en annan prioritering, vilket spelar roll då Mattis, “Mad Dog” rapporterar till honom.

Tidigare decimerade Obama den frispråkige generalen Jim Mattis medan Trump såg honom som en tillgång. Mattis hat Iran kan ses som ett taktiskt drag att få bort negativ fokus från Ryssland. 

Relationen till Ryssland handlar inte så mycket om vad som säga utan om att säkerhetsrådgivaren Flynn har haft privata samtal med Putins säkerhetsrådgivare, vilket är en känslig handling i sig. Här kan skönjas en skiljelinje mellan CIA som tycker att Trump inte ska späda på konflikten i Mellanöstern med mer bränsle medan Trump tänker att inte spä på konflikten med Ryssland med mer bränsle.

Domstol stoppar Trumps gränskontroller

FREDAG. Nu möter Donald Trump motstånd från en panel bestående av tre jurister från den federal domstolen 9th Circuit Court of Appeals. Fokus har legat på gränskontrollen av muslimer från sju oroshärdar och att stoppa flyktingströmmen. 

I Sverige har vi stoppat flyktingströmmen och skulle miljontals muslimer helt plötsligt se Sverige som resmål nummer ett hade regeringen stått inför en liknande situation som USA. Folkrätten till trots så måste antalet räknas in – vilka som stannar eller inte. Om de är konstruktiva eller destruktiva för samhället.

Om sedan några få skulle skapa egna milisgrupper eller rusta upp för krig här hemma, vilket inte för så länge sedan det sattes stopp för, så var det ingen som protesterade. 

I USA är det tvärtom. Det är vår sinnesbild för demokrati. Nu när jurister stoppar en ordet från presidenten så visar det sig att inte världens mäktigare man är mäktigast. 

Vox ger en utförlig förklaring. Genom att frysa ordern och komma med ett obestämt föreläggande så försvinner kraften ur den. Det är osannolikt att Trump kan motsätta sig den federala domstolen.

Det här har fått Donald Trump att bryta mot nätetiketten och skriva med versaler, vilket är att skrika.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

Nu menar den federala domaren James Robart från Western District i Washington att inreseförbudet strider mot den grundläggande strukturen i en konstitutionell demokrati. Här är länk till det 29-sidiga protokollet

I princip motsätter sig domaren Robart att de som kommer från de sju länderna inte utgör någon bestående fara för samhället och därför förnekas behovet av en order.  

Nu kan Högsta Domstolen avgöra, men mycket tyder att det blir oavgjort mellan de domare som är valda av republikaner och demokrater. 

På sin sida har Trump en mängd bevis som kan användas i domstol. Beviset består i personakter från respektive land vilket Obamas administration plockar fram. 

Det kan därför bli en mycket destruktiv historia där enskilda personer pekas ut. 

Risk för radikalisering ökar med Trump enligt CIA

TORSDAG. En rapport från CIA varnar Donald Trump att driva muslimska brödraskapet i händerna på al-Quaida och ISIS, skriver Politico. När Trumps administration övar påtryckningar mot muslimska brödraskapet tar de en stor risk som späder på föraktet mot västerländska värderingar, mindre mot kristenhet och mer mot judenheten. Så lyder rådet i sin korthet.

Igår skrev Johan Westerholm om saken och i tider av ökade krav på muslimer att anamma västerländska värderingar från Trumps administration råder en viss panik efter att sju muslimska länder fick inreseförbud till USA. Det ryktas också att en kanadensisk muslisk kvinna blev portad av amerikanska gränsvakter när hon skulle ta sin son för cancerbehandling.

Varför vill de flytta hit? Afghanerna har olika folkslag som är hatade av talibanerna och blir jagade som villebråd. De skickar hit sonen som kan förbättra villkoren för familjen de kommer ifrån. 

Här säger de att de saknar familj, men i en klanlik familjestruktur kan banden vara både starka och svaga för att passa familjens syften. 

Ibland är familjen slagen i spillror som för de fem afghanska tonåringarna som våldtog en pojke i Uppsala, vilket leder till att de inte utvisas från Sverige, enligt brittiska media.

Nu förklarar vita husets rådgivare Steve Miller för Hannity att de sju länder som blivit portade vid amerikanska flygplatser har på tok för många som blir radikaliserade. Vanliga media är oärliga, falska och har fel angående sina berättelser och döljer fakta som byggts upp av Obamas administration. 

Steve Miller pekar ut länder som Frankrike, Tyskland och Belgien i EU som har problem med radikalisering. Han tycker också att det inte är en rättighet att komma in i USA, utan tillhör främst de amerikanska medborgarna. 

I Sverige har vi som sagt allvarliga problem med integrationen. Något mörkare än vad jag trodde till en första början. 

I Libyen får de som tror på det öppna ordet en kula i huvudet av laglösa miliser, enligt Sveriges Radios Johan-Mathias Sommarström som beskriver våldet osminkat i Nordgren och Epstein

DeVos rör om utbildningssystemet till grunden

ONSDAG. Igår svors Betsy DeVos in som utbildningsminister i Trumps administration. Det fick demokrater att rasa som bedriver en massiv kampanj för att göra allt för att sätta käppar i hjulen för Donald Trump.

Han skriver själv på Twitter:

It is a disgrace that my full Cabinet is still not in place, the longest such delay in the history of our country. Obstruction by Democrats!

Politico.com påpekar att Trump tänker gå GOP:s ledamöter till mötes med att stärka den privata skolan med 20 miljarder dollar. Det finns en anledning till de massiva protesterna, då Obama gjorde skolan till ett  politisk och kulturellt slagfält. Det spänningsfältet lyfts nu upp i debatten.

Vice presidenten Mike Pence menar att Devos kommer göra skolan gott och att formen inte är avgörande. Barnen ska inte vara bundna till publika skolor som bestäms av postnumret. 

Betsy Devos säger heller inte mycket eftersom demokraterna skjuter på alla rörliga mål. På Youtube florerar satiren från demokraterna. Här är en dump på hur många dagar det tog för respektive president att bli impopulär:


I senaten var det Mike Pence som fällde avgörande med en rösts övervikt (51/50) och DeVos kunde passera nålsögat. Han fick hjälp av demokraten Chris Coons

Bernie Sanders är möjligen både den mjukaste och tuffaste kritikern då han undrar om DeVos inte skulle fått tjänsten om hon inte sponsrat republikanerna med hundratusentals dollar. Kritiska delar av utfrågningen finns här.

Bernie Sanders känns väldigt svensk på ett sätt.