Coronakommissionens delbetänkande i belysning

Idag presenterades delrapporten från Coronakommissionen. Regeringen välkomnade delbetänkandet och poängterade att det legat fokus på smittspridning, men att slutsatserna landade i att det behövs bättre regelverk, tydligare ansvarsfördelning och ökad medicinsk kompetens i äldrevården. Här handlar det om en splittrad organisation, bristande kompetens, hög bemanning och orimliga arbetsförhållanden. Bland annat att läkare inte tillåts vara verksamma … Fortsätt läsa Coronakommissionens delbetänkande i belysning